จดทะเบียนสมรส   ( แต่งงาน )

( จดทะเบียนสมรสกับชาว สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก เบลเยียม  และประเทศอื่นๆใน ยุโรป )
 
 
 
ดำเนินเรื่อง จดทะเบียนสมรส ( แต่งงาน ) สำหรับชาวไทย และชาวต่างชาติ  ณ สำนักทะเบียน ของที่ว่าการอำเภอ / เขต

 

               การ จดทะเบียนสมรส โดยถูกต้องตามกฏหมาย  คือ  การที่คู่สมรส ชาย หญิง จดทะเบียนสมรสต่อหน้าพยาน และนายทะเบียน ณ สำนักทะเบียนของที่ว่าการอำเภอ หรือเขต

 
               การจัดพิธีแต่งงาน เพียงอย่างเดียวนั้น   ไม่ถือว่าเป็นการสมรสตามกฎหมายไทย และไม่เกี่ยวข้องกับการทำวีซ่าประเภทต่างๆ(วีซ่าเยี่ยมเยือน, วีซ่าถาวร)

 
               การจดทะเบียนสมรส ระหว่างคู่สมรส ชาย หญิง ที่ถือสัญชาติไทยทั้งคู่นั้น  ไม่ได้มีขั้นตอนที่ซับซ้อนเลย  แต่สำหรับการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาตินั้น มีความซับซ้อนมาก เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนต่างๆที่ต้องทำ รวมถึงเอกสารที่ต้องใช้ ณ ทางสถานฑูตของคู่สมรสชาวต่างชาติ,  การรับรองเอกสารจากทาง กองนิติกรณ์ (Legalization Division) กระทรวงต่างประเทศ,  จนกระทั่ง การมีพยาน และเอกสารที่ถูกต้อง และครบถ้วน  ก่อนที่จะดำเนินการจดทะเบียนสมรส ณ สำนักทะเบียนของที่ว่าการอำเภอ หรือเขต

 

 

     บริษัท พีพี วีซ่า ให้บริการรับ จดทะเบียนสมรส ระหว่างชาวไทย และชาวต่างชาติเพื่อ ทะเบียนสมรส ของท่านจะได้มีความถูกต้องตามกฎหมาย เพราะเรารู้ดีว่า การจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ อย่างถูกต้องตามกฏหมายนั้น จะส่งผลต่ออนาคตของท่าน ในการดำเนินเรื่อง วีซ่าถาวร เพื่อไปดำเนินชีวิตอยู่กับคู่สมรสของท่านในต่างประเทศ

 
     ดังนั้น เราจึงมีทีมงานที่เชี่ยวชาญ และพรั่งพร้อมด้วยประสบการณ์ในการ จดทะเบียนสมรส ระหว่างชาวไทย และชาวต่างชาติโดยเฉพาะ  (สำหรับคู่บ่าวสาวชาว สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก เบลเยี่ยม  และประเทศอื่นๆใน ยุโรป )

 
ท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการดำเนินเรื่องกับหน่วยงานสถานที่ราชการไทยต่างๆ อาทิเช่น   กองนิติกรณ์ (Legalization Division) กระทรวงต่างประเทศ และ สำนักทะเบียนของที่ว่าการอำเภอ หรือเขต  ซึ่งแต่ละที่ล้วนแล้วแต่เป็นสถานที่ราชการที่มีความซับซ้อน และควรที่จะมีผู้เชี่ยวชาญคอยดำเนินการให้ท่าน  เพื่อลดขั้นตอน และระยะเวลาที่ท่านจำเป็นต้องใช้ในการเดินทางไปมาเพื่อตระเตรียมเอกสารระหว่างภูมิลำเนาที่ท่านและคู่สมรสของท่านอยู่ และสถานที่ที่ท่านจะไปจดทะเบียนสมรส  เพราะเราจะดำเนินการให้ท่านตั้งแต่แรกเริ่ม เอกสารที่คู่สมรสของท่านต้องใช้จากประเทศบ้านเกิด จากสถานทูต แปลเอกสาร รับรองเอกสารจากกระทรวงต่างประเทศ และพาท่านไปจดทะเบียนสมรส ณ สำนักทะเบียน
( สามารถติดต่อเราได้   ที่นี่ )
 

 
สิ่งที่ท่านจะได้รับในการดำเนินเรื่องการจดทะเบียนสมรส กับชาวต่างชาติจากบริษัท พีพี วีซ่า จำกัด
     ด้วยเหตุผลที่ว่าเรามีถึงอดีต เจ้าหน้าที่สัมภาษณ์ และ เจ้าหน้าที่แผนกวีซ่าของ สถานทูต ประจำประเทศไทย มาให้คำปรึกษากับลูกค้าของบริษัทเรา   ท่านจึงมั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับคำปรึกษาที่ดี เปรียบเสมือนคำปรึกษาที่ได้จาก สถานทูต โดยตรง  
 
 
 
สิ่งที่เรามอบให้กับลูกค้าของบริษัทเราในการดำเนินการจดทะเบียนสมรส  คือ  

  -  ท่านอดีตเจ้าหน้าที่วีซ่าของบริษัทเราจะคอยช่วย ดูแล และตรวจเช็คเอกสารต่างๆของท่านในทุกรายละเอียด เพื่อป้องกันการผิดพลาด ท่านจะมีเอกสารที่ีถูกต้องครบถ้วนก่อนที่จะนำไปยื่นกับสถานทูต  

-   ท่านอดีตเจ้าหน้าที่วีซ่าของบริษัทเราจะตระเตรียมท่านใน การตอบคำถามสัมภาษณ์ก่อนที่ท่านจะไปสถานทูตนั้นๆ ซึ่งเป็นคำถามเฉพาะของแต่ละบุคคล และมีเพียงท่านอดีตเจ้าหน้าที่วีซ่าของบริษัทเราเท่านั้นในประเทศไทยทั้งประเทศ ที่จะสามารถแนะนำท่านได้ในเรื่องการตอบคำถามสัมภาษณ์ขอจดทะเบียนสมรส  

-   ขั้นตอนทั้งหมดนี้จะถูกดำเนินการ และดูแลอย่างใกล้ชิดโดย ท่านอดีตเจ้าหน้าที่สัมภาษณ์ และ เจ้าหน้าที่แผนกวีซ่าของสถานทูต ประจำประเทศไทย  

-   บริษัท พีพี วีซ่า จำกัดของเรานั้นได้ให้คำ ปรึกษาฟรีและที่สำคัญหลังจากที่ท่านได้รับคำปรึกษาจากบริษัทเราแล้ว บริษัทของเรายังจะเป็นตัวแทนในการติดต่อกับทางคู่สมรสของท่านโดยตรงอีกด้วย เพื่อคอยแจ้งถึงขั้นตอนการเตรียมการ รวมถึงเอกสารที่จำเป็นต้องจัดส่งมาเพื่อจดทะเบียนสมรสกับท่านที่ประเทศไทย ท่านจึงไม่ต้องลำบากและยุ่งยากในการแจ้งเอกสารเป็นภาษาอังกฤษให้กับคู่สมรสของท่านด้วยตนเอง

    -   บริษัท พีพี วีซ่า จำกัด ยังมีบริการไปส่งท่านยัง ณ สถานทูตต่างๆ พนักงานมืออาชีพของบริษัทเราจะพาท่านไปยัง ณ สถานทูต และคอยดูแลท่านถึงด้านในสถานทูต

   -  
พนักงานมืออาชีพของบริษัทเราจะคอยดูแลท่านทุกขั้นตอนเวลาที่ท่านต้องไปที่สถานทูตของยุโรปเพื่อคอยดูแลและช่วยเหลือท่านในทุกๆด้านในขณะที่ท่านอยู่ในสถานทูต   นั่นหมายความว่า ขั้นตอนในการดำเนินเรื่องขอจดทะเบียนสมรสของท่านจะไม่มีวันผิดพลาดอย่างแน่นอน เพราะท่านจะมีพนักงานมืออาชีพของบริษัทเราคอยดูแลช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแด่ท่านในทุกขั้นตอนที่ท่านอยู่ ณ สถานทูต 

-    นอกจากที่สถานทูตในกลุ่มเชงเก้นแล้ว บริษัท พีพี วีซ่า จำกัด จะคอยดูแลท่านและคู่สมรสของท่านตลอดจนกว่าท่านและคู่สมรสของท่านจะได้ทะเบียนสมรสอยู่ในมือ