PHOTO  for  VISA

 
 

PP  VISA  Co.,Ltd.  มีเครื่องมือ และอุปกรณ์ครบถ้วน  และพร้อมสำหรับถ่ายภาพให้ท่าน  เพื่อใช้สำหรับการขอวีซ่าสำหรับทุกๆสถานทูต


 


               จำนวนรูปถ่าย และขนาดของรูปถ่าย รวมถึงสีของฉากพื้นหลัง ที่จำเป็นต้องใช้แตกต่างกันตามแต่ละสถานฑูตจะกำหนด  สำหรับจำนวนและขนาดของรูปถ่ายที่ท่านต้องใช่นั้น โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายปรึกษาเรื่องวีซ่าของเราเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องได้ ที่นี่

 
 
 
 

 
 
 
[ หมายเหตุ ภาพที่ท่านเห็นนี้เป็นภาพจริง ที่ใช้ในการขอวีซ่ากับทางสถานฑูตสวีเดน ซึ่งเราเป็นผู้ถ่ายภาพเหล่านี้ด้วยตัวเอง และเราได้ทำการสแกน และโพสไว้ในเวปไซท์นี้ เพื่อให้ท่านได้เห็นเนื่องจากเป็นการสแกนรูปภาพ คุณภาพของสีที่ท่านเห็นนั้น จึงลดลงไปมากจากภาพจริง ]