วีซ่านอร์เวย์


            วีซ่านอร์เวย์    แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ ซึ่ง บริษัท พีพี วีซ่า มีความชำนาญสูง และมีชื่อเสียงที่โด่งดังในการดำเนินเรื่องขอ วีซ่านอร์เวย์ ทั้ง 2ประเภทนี้ให้กับลูกค้าของเรา เรากล้า และภูมิใจอย่างยิ่งที่จะพูดว่า เรายังไม่เคยแม้แต่ครั้งเดียวที่ขอ วีซ่านอร์เวย์ ให้กับลูกค้าของเราไม่ผ่าน ดังนั้น ลูกค้าของเราทุกท่านที่เราช่วยในการดำเนินเรื่องขอ วีซ่านอร์เวย์ ผ่านทุกท่าน (ผ่าน 100%)  ท่านจึงมั่นใจได้ว่า วีซ่านอร์เวย์ ของท่านจึงมีโอกาสผ่านถึง 100% เมื่อให้เราช่วยดำเนินเรื่องให้ และเราจะรักษาชื่อเสียง และสถิตินี้ต่อไปเรื่อยๆ เพราะมันคือจุดมุ่งหมายของเราที่จะทำให้ท่านและคู่รักของท่าน รวมถึงญาติพี่น้องของท่านได้ วีซ่านอร์เวย์ และใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันตามความประสงค์ที่ นอร์เวย์  


แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ   คือ  

1. วีซ่าท่องเที่ยว นอร์เวย์  (วีซ่าเชงเก้น)   
          วีซ่านอร์เวย์ ประเภทนี้ ใช้สำหรับการท่องเที่ยว  เยี่ยมคนรัก เพื่อน  หรือญาติพี่น้อง  รวมถึงติดต่อธุรกิจ อายุของ วีซ่านอร์เวย์ ประเภทนี้สามารถขอได้ไม่เกิน 90วัน  ซึ่งไม่ใช่เฉพาะประเทศ นอร์เวย์ เท่านั้นที่สามารถเดินทางไปได้  แต่ท่านยังสามรถเดินทางไปประเทศอื่นๆที่อยู่ในกลุ่มประเทศ เชงเก้น อีกด้วย 

 

2. วีซ่าแต่งงาน หรือวีซ่าคู่หมั้น นอร์เวย์  (ResidentPermit )
          วีซ่า ประเภทนี้ เป็นประเภทของ วีซ่า เพื่อใช้ในการอยู่ที่ประเทศ นอร์เวย์ เป็นการ ถาวร ด้วยกันกับคู่รัก สามี ภรรยา บิดา มารดา หรือบุตร วีซ่า ประเภทนี้ ท่านจะได้สิทธิเกือบที่จะเท่าเทียมกับบุคคลที่มีสัญชาติ นอร์เวย์ เลยทีเดียว
          ทว่า วีซ่า ประเภทนี้ เป็นประเภทของ วีซ่า ที่มีความยุ่งยาก ซับซ้อน และใช้เวลาในการดำเนินเรื่องมากที่สุด แต่ บริษัท พีพี วีซ่า ก็ได้ช่วยเหลือลูกค้าของเราดำเนินเรื่อง วีซ่า ประเภทนี้กับทาง สถานทูตนอร์เวย์ จนผ่านแล้วหลายหมื่นท่านตั้งแต่เราเริ่มดำเนินการมา    


 

สิ่งที่ท่านจะได้รับในการทำ วีซ่านอร์เวย์ กับเรา 

 

     ด้วยเหตุผลที่ว่าเรามีถึงอดีต เจ้าหน้าที่สัมภาษณ์ และ เจ้าหน้าที่แผนกวีซ่าของ สถานทูต ประจำประเทศไทย มาให้คำปรึกษากับลูกค้าของบริษัทเรา   ท่านจึงมั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับคำปรึกษาที่ดี เปรียบเสมือนคำปรึกษาที่ได้จาก สถานทูต โดยตรง  

 

สิ่งที่เรามอบให้กับลูกค้าของบริษัทเราในการดำเนินการขอ วีซ่านอร์เวย์ คือ  

-   ท่านอดีตเจ้าหน้าที่วีซ่าของบริษัทเราะจะ ประเมินและ วิเคราะห์จุดเด่นของลูกค้าแต่ละคน แลดึงมันออกมาเพื่อให้ทางสถานทูตนอร์เวย์ทราบและเข้าถึงข้อดีนั้นๆว่า ท่านมีคุณสมบัติที่ดีพอในการที่จะได้รับการอนุมัติวีซ่าเชงเก้นของประเทศนอร์เวย์นั้น 

-  ท่านอดีตเจ้าหน้าที่วีซ่าของบริษัทเราจะคอยช่วย ดูแล และตรวจเช็คเอกสารต่างๆของท่านในทุกรายละเอียด เพื่อป้องกันการผิดพลาดอันก่อให้เกิดการถูกปฏิเสธวีซ่าได้ ท่านจะมีเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนก่อนที่จะนำไปยื่นกับสถานทูตนอร์เวย์

 
 

 

 

-   ท่านอดีตเจ้าหน้าที่สถานทูตแผนกวีซ่าของบริษัทเราจะตระเตรียมท่านใน การตอบคำถามสัมภาษณ์ก่อนที่ท่านจะไปสัมภาษณ์จริงกับทางสถานทูตนอร์เวย์ซึ่งเป็นคำถามเฉพาะของแต่ละบุคคล และมีเพียงท่านอดีตเจ้าหน้าที่สถานทูตแผนกวีซ่าของบริษัทเราเท่านั้นในประเทศไทยทั้งประเทศ ที่จะสามารถแนะนำท่านได้ในเรื่องการตอบคำถามสัมภาษณ์วีซ่านอร์เวย์ได้จริง
 
 
 
-   ขั้นตอนทั้งหมดนี้จะถูกดำเนินการ และดูแลอย่างใกล้ชิดโดย ท่านอดีตเจ้าหน้าที่สัมภาษณ์ และ เจ้าหน้าที่แผนกวีซ่าของสถานทูตประจำประเทศไทย ดังนั้น วีซ่านอร์เวย์ของท่านจึงมีโอกาสผ่านถึง 99.99%
 
-   บริษัท พีพี วีซ่า จำกัดของเรานั้นได้ให้คำ ปรึกษาฟรีและที่สำคัญหลังจากที่ท่านได้รับคำปรึกษาจากบริษัทเราแล้ว บริษัทของเรายังจะเป็นตัวแทนในการติดต่อกับทางคนการันตีของท่านโดยตรงอีกด้วย เพื่อคอยแจ้งถึงขั้นตอนการเตรียมการ รวมถึงเอกสารที่จำเป็นต้องจัดส่งมาให้ท่านที่ประเทศไทย ท่านจึงไม่ต้องลำบากและยุ่งยากในการแจ้งเอกสารเป็นภาษาอังกฤษให้กับคนการันตีด้วยตนเอง
 
 
          - - - - -     สิ่งเหล่านี้จะทำให้ท่านมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในสายตาของ สถานทูตนอร์เวย์ และโอกาสในการอนุมัติ วีซ่าสวีเดน ก็จะสูงขึ้น  จนโอกาสในการถูกปฏิเสธ วีซ่านอร์เวย์ แทบจะเหลือศูนย์     - - - - -


    -   บริษัท พีพี วีซ่า จำกัด ยังมีบริการไปส่งท่านยัง ณ สถานทูตต่างๆในวันสัมภาษณ์     พนักงานมืออาชีพของบริษัทเราจะพาท่านไปยัง ณ สถานทูต และคอยดูแลท่านถึงด้านในสถานทูต และแม้กระทั่งถึงภายในห้องสัมภาษณ์ของสถานทูตนอร์เวย์ 

 
-   พนักงานมืออาชีพของบริษัทเราจะคอยดูแลท่านทุกขั้นตอนเวลาที่ท่านต้องไปสัมภาษณ์ที่สถานทูตนอร์เวย์เพื่อคอยดูแลและช่วยเหลือท่านในทุกๆด้านในขณะที่ท่านอยู่ในสถานทูตนอร์เวย์   นั่นหมายความว่า ขั้นตอนในการยื่นวีซ่านอร์เวย์ของท่านจะไม่มีวันผิดพลาดอย่างแน่นอน เพราะท่านจะมีพนักงานมืออาชีพของบริษัทเราคอยดูแลช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแด่ท่านในทุกขั้นตอนที่ท่านอยู่ ณ สถานทูตนอร์เวย์

-   นอกเหนือจากนั้น การที่ท่านมีพนักงานมืออาชีพของบริษัทเรานำพาท่านไปถึง ณ ยังสถานทูตนอร์เวย์ท่านจะไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพที่คอยดักผู้มาขอวีซ่านอร์เวย์และคอยแอบอ้างว่าตนคือแผนกๆหนึ่งของสถานทูตนั้นๆ  ซึ่งจะคอยลวงให้ท่านต้องจ่ายเงินในสิ่งที่ท่านไม่จำเป็น

และบริษัทเรายังจะมี บริการรับวีซ่า ในวันที่สถานทูตของนอร์เวย์นัดท่านฟังผลวีซ่านอร์เวย์อีกด้วย  ท่านจึงไม่จำเป็นต้องเสียเวลาหรือค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็นในการเดินทางมาสู่ใจกลางเมืองของกรุงเทพมหานคร  เพราะบริษัท พีพี วีซ่าของเราจะมีพนักงานไปรับวีซ่านอร์เวย์ให้ท่าน 

 


 

 

 
สิ่งทีทำให้เราประสบความสำเร็จในวันนี้ในการดำเนินการขอ วีซ่าไปนอร์เวย์ ให้ผ่านเป็นจำนวนมากกับลูกค้าของเรา  เนื่องมาจากเรามี เจ้าหน้าที่ที่ให้คำปรึกษา กับลูกค้าของเรา  ท่านเป็นถึงอดีต เจ้าหน้าที่สัมภาษณ์ และ เจ้าหน้าที่แผนกวีซ่าของ สถานทูต ประจำประเทศไทย ซึ่งมาประจำอยู่กับเรา บริษัทเรา จึงมั่นใจในความสามารถของเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาที่ให้เกียรติมาประจำที่บริษัทเราว่า สามารถช่วยลูกค้าของเราได้จริง บริษัทเราจึงกล้ารับประกันวีซ่า 99.99%
  
    บริษัท พีพี วีซ่า จำกัด ยังชื่อเสียงที่สุดในราชอาณาจักรไทยด้านวีซ่านอร์เวย์ เนื่องด้วยบริษัทเรามีเชี่ยวชาญสูงในการแก้ไขปัญหาต่างๆในการขอวีซ่านอร์เวย์  โดยเฉพาะหลายๆท่านที่เคยไปยื่นวีซ่าเองมาก่อนและได้มีประวัติการถูกปฏิเสธวีซ่ามาจากสถานทูตนอร์เวย์มาแล้ว  บริษัท พีพี วีซ่า ของเรานำโดยท่านอดีตเจ้าหน้าที่วีซ่าและเจ้าหน้าที่สัมภาษณ์ของสถานทูตประจำประเทศไทยมีความชำนาญและเชี่ยวชาญสูงในการทำเรื่องแก้ไขวีซ่าของลูกค้าเราที่เคยถูกปฏิเสธวีซ่ามาก่อนให้ผ่านได้โดยง่ายดายมาแล้วหลายหมื่นคน ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีในการดำเนินธุรกิจวีซ่านอร์เวย์ของบริษัท พีพี วีซ่า ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของวีซ่านอร์เวย์สูงสุดเป็นอันดับ1ในราชอาณาจักรไทย

 

หมายเหตุสำคัญ  

เนื่องจากในแต่ละปี ได้มีชาวไทยได้ทำเรื่องเสียๆหายๆกับหลายๆประเทศในยุโรป อาทิเช่น  การขอ วีซ่า เพื่อเยี่ยมญาติกับทาง สถานทูตนอร์เวย์ แต่ที่จริงแล้วไปเก็บผลไม้ทางตอนเหนือของประเทศ นอร์เวย์ หรือ สวีเดน หรือการขอ วีซ่าท่องเที่ยว จากสถานทูตนอร์เวย์ แต่ลักลอบไปทำงานค้าบริการที่ประเทศต่างๆในทวีปยุโรป ตามที่เป็นข่าว เหตุผลต่างๆเหล่านี้ทำให้การขอ วีซ่าไปนอร์เวย์ ยากลำบากมากขึ้นมากในแต่ละปี และโอกาสในการถูกปฏิเสธ วีซ่า ก็เพิ่มขึ้นทุกปีด้วยเช่นกัน

 -  การขอวีซ่า ของแต่ละประเภทมีขั้นตอนที่แตกต่างกัน เอกสารที่ต้องจัดเตรียม และบทสัมภาษณ์ที่ทาง สถานทูตนอร์เวย์ จะถาม ก็แตกต่างกันเช่นกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะ และคุณสมบัติของแต่ละท่าน ซึ่งแตกต่างกันตามแต่ละบุคคล  

 มาให้เราได้ช่วยเหลือท่าน และให้อดีต เจ้าหน้าที่สัมภาษณ์ และ เจ้าหน้าที่แผนกวีซ่า ของ สถานทูต ประจำประเทศไทยช่วยให้คำปรึกษาท่านในการขอ วีซ่า ดูแลเรื่องเอกสาร และแนะนำท่านเรื่องการสัมภาษณ์ โอกาสผ่านของท่านจะมีสูงขึ้นมาก ดั่งเช่นลูกค้าของเราอีกหลายร้อยท่านที่ วีซ่านอร์เวย์ ผ่านแล้วและขณะนี้ได้อยู่กับคู่รัก และครอบครัวที่ประเทศนอร์เวย์ (สามารถดูได้จาก ที่นี่