วีซ่าฝรั่งเศส

(รวมถึงการขอวีซ่าฝรั่งเศส และแบบฟอร์มการขอวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าแต่งงานฝรั่งเศส และวีซ่าถาวรกับทางสถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย) 


 

วีซ่าฝรั่งเศส  แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ  ซึ่ง บริษัท พีพี วีซ่า มีความชำนาญสูง และมีชื่อเสียงที่โด่งดังในการดำเนินเรื่องขอ วีซ่าเบลเยียม ทั้ง 2 ประเภทนี้ให้กับลูกค้าของเรา  และ วีซ่า ผ่านถึง 99.5%   เราจะรักษาชื่อเสียง และสถิตินี้ต่อไปเรื่อยๆ เพราะมันคือจุดมุ่งหมายของเราที่จะทำให้ท่านและคู่รักของท่าน รวมถึงญาติพี่น้องของท่านได้ วีซ่าฝรั่งเศส และใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันตามความประสงค์ที่ ฝรั่งเศส
 

วีซ่าฝรั่งเศส    แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ   คือ 
1. วีซ่าท่องเที่ยวฝรั่งเศส    ( วีซ่าเชงเก้น )    
        วีซ่า ประเภทนี้ ใช้สำหรับการท่องเที่ยว  เยี่ยมคนรัก เพื่อน  หรือญาติพี่น้อง  รวมถึงติดต่อธุรกิจ   อายุของ วีซ่าฝรั่งเศส ประเภทนี้สามารถขอได้ไม่เกิน 90วัน   ซึ่งไม่ใช่เฉพาะ ฝรั่งเศส เท่านั้นที่ท่านสามารถเดินทางไปได้    แต่ท่านยังสามารถเดินทางไปประเทศอื่นๆในกลุ่มประเทศ เชงเก้น ได้อีกด้วย  

2. วีซ่าแต่งงาน  หรือวีซ่าเพื่อการสมรส วีซ่าฝรั่งเศส ( วีซ่าอยู่ร่วมกันโดยยังไม่ได้แต่งงาน )     
วีซ่าฝรั่งเศส ประเภทนี้ เป็นประเภทของ วีซ่า เพื่อใช้ในการอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสเป็นการ ถาวร หรือ อาศัยแบบระยะยาว ด้วยกันกับคู่รัก สามี ภรรยา บิดา มารดา หรือบุตร วีซ่าฝรั่งเศส ประเภทนี้ ท่านจะได้สิทธิเกือบที่จะเท่าเทียมกับบุคคลที่มีสัญชาติ ฝรั่งเศส เลยทีเดียว 
          ทว่า วีซ่าฝรั่งเศส ประเภทนี้  เป็นประเภทของ วีซ่า ที่มีความยุ่งยาก  ซับซ้อน  และใช้เวลาในการดำเนินเรื่องมากที่สุด     แต่ บริษัท พีพี วีซ่า ก็ได้ช่วยเหลือลูกค้าของเราดำเนินเรื่อง วีซ่าฝรั่งเศส ประเภทนี้กับทาง สถานทูตฝรั่งเศส  จนผ่านแล้วหลายร้อยท่านตั้งแต่เราได้เริ่มดำเนินการมา    
 สิ่งทีทำให้เราประสบความสำเร็จในวันนี้ในการดำเนินการขอ วีซ่าไปฝรั่งเศส ให้ผ่านเป็นจำนวนมากกับลูกค้าของเรา   เนื่องมาจาก เจ้าหน้าที่ที่ให้คำปรึกษา กับลูกค้าของเรา   ท่านเป็นถึงอดีต เจ้าหน้าที่สัมภาษณ์ และ เจ้าหน้าที่แผนกวีซ่าของ สถานทูตประจำประเทศไทย   ซึ่งมาประจำอยู่กับเรา  

 

 

สิ่งที่ท่านจะได้รับในการทำ วีซ่าฝรั่งเศส กับเรา  

     ด้วยเหตุผลที่ว่าเรามีถึงอดีต เจ้าหน้าที่สัมภาษณ์ และ เจ้าหน้าที่แผนกวีซ่าของ สถานทูต ประจำประเทศไทย มาให้คำปรึกษากับลูกค้าของบริษัทเรา   ท่านจึงมั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับคำปรึกษาที่ดี เปรียบเสมือนคำปรึกษาที่ได้จาก สถานทูต โดยตรง

สิ่งที่เรามอบให้กับลูกค้าของเราในการดำเนินการขอวีซ่าฝรั่งเศส คือ  

   -   ท่านอดีตเจ้าหน้าที่สถานทูตแผนกวีซ่าที่ประจำอยู่ที่บริษัทเราะจะ ประเมินและ วิเคราะห์จุดเด่นของลูกค้าแต่ละคน และดึงมันออกมาเพื่อให้ทางสถานทูตทราบและเข้าถึงข้อดีนั้นๆว่า ท่านมีคุณสมบัติที่ดีพอในการที่จะได้รับการอนุมัติวีซ่าเชงเก้นของประเทศฝรั่งเศส 

   -  ท่านอดีตเจ้าหน้าที่สถานทูตแผนกวีซ่าของบริษัทเราจะคอยช่วย ดูแล และตรวจเช็คเอกสารต่างๆของท่านในทุกรายละเอียด เพื่อป้องกันการผิดพลาดอันก่อให้เกิดการถูกปฏิเสธวีซ่าได้ ท่านจะมีเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนก่อนที่จะนำไปยื่นกับทางสถานทูตฝรั่งเศส 

   -  ท่านอดีตเจ้าหน้าที่สถานทูตแผนกวีซ่าของบริษัทเราจะตระเตรียมท่านใน การตอบคำถามสัมภาษณ์ก่อนที่ท่านจะไปสัมภาษณ์จริงกับทางสถานทูตฝรั่งเศส ซึ่งเป็นคำถามเฉพาะของแต่ละบุคคล และมีเพียงท่านอดีตเจ้าหน้าที่สถานทูตแผนกวีซ่าของบริษัทเราเท่านั้นในประเทศไทยทั้งประเทศ ที่จะสามารถแนะนำท่านได้ในเรื่องการตอบคำถามสัมภาษณ์วีซ่าฝรั่งเศสได้จริง 

          - - - - -     สิ่งเหล่านี้จะทำให้ท่านมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในสายตาของ สถานทูตฝรั่งเศส และโอกาสในการอนุมัติ วีซ่าฝรั่งเศส ก็จะสูงขึ้น จนโอกาสในการถูกปฏิเสธ วีซ่าฝรั่งเศส แทบจะเหลือศูนย์     - - - - - 

  -   ขั้นตอนทั้งหมดนี้จะถูกดำเนินการ และดูแลอย่างใกล้ชิดโดย ท่านอดีตเจ้าหน้าที่สัมภาษณ์ และ เจ้าหน้าที่แผนกวีซ่าของสถานทูตประจำประเทศไทย ดังนั้น วีซ่าฝรั่งเศสของท่านจึงมีโอกาสผ่านถึง 99.99% 

   -  เรายังมี  บริการไปส่ง  ท่านยัง ณ สถานทูตฝรั่งเศส ในวันสัมภาษณ์ เพื่อท่านจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพที่คอยดักผู้มาขอ วีซ่าฝรั่งเศส  และแอบอ้างว่าตนคือแผนกๆหนึ่งของ สถานทูตฝรั่งเศส 

   -  และเรายังจะมี
  บริการรับ วีซ่า ให้ ในวันที่ สถานทูตฝรั่งเศส นัดท่านฟังผล วีซ่า อีกด้วย

 

    บริษัท พีพี วีซ่า จำกัด ยังชื่อเสียงที่สุดในราชอาณาจักรไทยด้านวีซ่าฝรั่งเศส เนื่องด้วยบริษัทเรามีเชี่ยวชาญสูงในการแก้ไขปัญหาต่างๆในการขอวีซ่าฝรั่งเศส  โดยเฉพาะหลายๆท่านที่เคยไปยื่นวีซ่าเองมาก่อนและได้มีประวัติการถูกปฏิเสธวีซ่ามาจากสถานทูตฝรั่งเศสมาแล้ว  บริษัท พีพี วีซ่า ของเรานำโดยท่านอดีตเจ้าหน้าที่วีซ่าและเจ้าหน้าที่สัมภาษณ์ของสถานทูตประจำประเทศไทยมีความชำนาญและเชี่ยวชาญสูงในการทำเรื่องแก้ไขวีซ่าของลูกค้าเราที่เคยถูกปฏิเสธวีซ่ามาก่อนให้ผ่านได้โดยง่ายดายมาแล้วหลายหมื่นคน ตลอดระยะเวลาเกือบ 10 ปีในการดำเนินธุรกิจวีซ่าฝรั่งเศสของบริษัท พีพี วีซ่า ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของวีซ่าฝรั่งเศสสูงสุดเป็นอันดับ1ในราชอาณาจักรไทย

 


 

หมายเหตุสำคัญ 

    -    เนื่องจากในแต่ละปีได้มีชาวไทยได้ทำเรื่องเสียๆหายๆกับหลายๆประเทศในยุโรป  อาทิเช่น การขอ วีซ่า เพื่อเยี่ยมญาติกับทาง สถานทูตฝรั่งเศส   หรือการขอ วีซ่าท่องเที่ยว จากสถานทูตฝรั่งเศส   แต่ลักลอบไปทำงานค้าบริการที่ประเทศต่างๆในทวีปยุโรปตามที่เป็นข่าว   เหตุผลต่างๆเหล่านี้ทำให้การขอ วีซ่าไปฝรั่งเศส ยากลำบากมากขึ้นมากในแต่ละปี  และโอกาสในการถูกปฏิเสธวีซ่าก็เพิ่มขึ้นทุกปีด้วยเช่นกัน 

   -  การขอวีซ่า ของแต่ละประเภทมีขั้นตอนที่แตกต่างกัน   เอกสารที่ต้องจัดเตรียม และบทสัมภาษณ์ที่ทาง สถานทูตฝรั่งเศส จะถาม ก็แตกต่างกันเช่นกัน  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะ และคุณสมบัติของแต่ละท่าน ซึ่งแตกต่างกันตามแต่ละบุคคล  

   -  มาให้เราได้ช่วยเหลือท่าน  และให้อดีต เจ้าหน้าที่สัมภาษณ์ และ เจ้าหน้าที่แผนกวีซ่าของ สถานทูต ประจำประเทศไทยช่วยให้คำปรึกษาท่านในการขอวีซ่า  ดูแลเรื่องเอกสาร และแนะนำท่านเรื่องการสัมภาษณ์  โอกาสผ่านของท่านจะมีสูงขึ้นมาก ดั่งเช่นลูกค้าของเราอีกหลายร้อยท่าน  ที่วีซ่าฝรั่งเศส ผ่านแล้ว   และขณะนี้ได้อยู่กับคู่รัก และครอบครัวที่ประเทศ ฝรั่งเศส (สามารถดูได้จาก ที่นี่