วีซ่าสวิตเซอร์แลนด์

 
               วีซ่าสวิตเซอร์แลนด์  แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ  ซึ่ง บริษัท พีพี วีซ่า มีความชำนาญสูง และมีชื่อเสียงที่โด่งดังในการดำเนินเรื่องขอวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ ทั้ง 2 ประเภทนี้ให้กับลูกค้าของเรา  และ วีซ่า ผ่านถึง 99.3%   เราจะรักษาชื่อเสียง และสถิตินี้ต่อไปเรื่อยๆ เพราะมันคือพันธกิจของเราที่จะทำให้ท่านและคู่รักของท่าน รวมถึงญาติพี่น้องของท่านได้วีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ และใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันตามความประสงค์ที่สวิตเซอร์แลนด์
วีซ่าสวิตเซอร์แลนด์    แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ   คือ 

1. วีซ่าท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์    ( วีซ่าเชงเก้น )   
        วีซ่าประเภทนี้ ใช้สำหรับการท่องเที่ยว  เยี่ยมคนรัก เพื่อน  หรือญาติพี่น้อง  รวมถึงติดต่อธุรกิจ   อายุของวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ ประเภทนี้สามารถขอได้ไม่เกิน 90วัน   ซึ่งไม่ใช่เฉพาะสวิตเซอร์แลนด์ เท่านั้นที่ท่านสามารถเดินทางไปได้    แต่ท่านยังสามารถเดินทางไปประเทศอื่นๆในกลุ่มประเทศ เชงเก้น ได้อีกด้วย 2. วีซ่าแต่งงาน  หรือวีซ่าเพื่อการสมรสสวิตเซอร์แลนด์ ( วีซ่าอยู่ร่วมกันโดยยังไม่ได้แต่งงาน )        
        วีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ ประเภทนี้ เป็นประเภทของวีซ่า เพื่อใช้ในการอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นการถาวร ด้วยกันกับคู่รัก สามี ภรรยา บิดา มารดา หรือบุตร วีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ ประเภทนี้ ท่านจะได้สิทธิเกือบที่จะเท่าเทียมกับบุคคลที่มีสัญชาติสวิตเซอร์แลนด์ เลยทีเดียว
          ทว่า วีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ประเภทนี้  เป็นประเภทของวีซ่า ที่มีความยุ่งยาก  ซับซ้อน  และใช้เวลาในการดำเนินเรื่องมากที่สุด     แต่ บริษัท พีพี วีซ่า ก็ได้ช่วยเหลือลูกค้าของเราดำเนินเรื่องวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ ประเภทนี้กับทางสถานทูตสวิตเซอร์แลนด์  จนผ่านแล้วหลายร้อยท่านตั้งแต่เราได้เริ่มดำเนินการมา
   
 

สิ่งทีทำให้เราประสบความสำเร็จในวันนี้ในการดำเนินการขอ วีซ่าไปสวิตเซอร์แลนด์ ให้ผ่านเป็นจำนวนมากกับลูกค้าของเรา   เนื่องมาจาก เจ้าหน้าที่ที่ให้คำปรึกษา กับลูกค้าของเรา   ท่านเป็นถึงอดีต เจ้าหน้าที่สัมภาษณ์ และ เจ้าหน้าที่แผนกวีซ่าของ สถานฑูตประจำประเทศไท   ซึ่งมาประจำอยู่กับเรา 

สิ่งที่ท่านจะได้รับในการทำวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์กับเรา 
 
       ด้วยเหตุผลที่ว่าเรามีถึงอดีต เจ้าหน้าที่สัมภาษณ์ และ เจ้าหน้าที่แผนกวีซ่าของ สถานทูต ประจำประเทศไทย มาให้คำปรึกษากับลูกค้าของเรา  ท่านจึงมั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับคำปรึกษาที่ดี เปรียบเสมือนคำปรึกษาที่ได้จากสถานทูตโดยตรง ซึ่งไม่มีที่ไหนอีกแล้ว ที่ท่านจะได้รับคำปรึกษาโดยตรงจากสถานทูต แบบนี้เกี่ยวกับเรื่อง วีซ่าสวิตเซอร์แลนด์
 
 
 
สิ่งที่เรามอบให้กับลูกค้าของเราในการดำเนินการขอวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ คือ  
 
   -   เจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาของเราจะ ประเมิน และ วิเคราะห์จุดเด่น ของลูกค้าแต่ละคน   และดึงมันออกมาเพื่อให้สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ ทราบและเข้าใจถึงข้อดีนั้นๆ ว่าท่านมีคุณสมบัติที่ดีพอในการที่จะได้รับการอนุมัติ วีซ่า ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์
 

 
   -  เจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาของเราจะคอยช่วย ดูแล และตรวจตราเอกสาร ต่างๆของท่านในทุกรายละเอียด  เพื่อไม่ให้มีการผิดพลาด  อันก่อให้เกิดการปฏิเสธ วีซ่า ได้  ท่านจะมีเอกสารที่ครบถ้วน และถูกต้องก่อนที่จะนำไปยื่นกับ สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์
 
 
   -  เจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาของเราจะ ตระเตรียม ท่านใน การสัมภาษณ์  ก่อนที่ท่านจะไปสัมภาษณ์จริงกับทางสถานทูตสวิตเซอร์แลนด์  ซึ่งเป็นคำถามเฉพาะ ตามแต่ละบุคคล  และมีเพียงเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาของเราเท่านั้นในประเทศไทย ที่สามารถแนะนำท่านได้ในเรื่องการสัมภาษณ์กับทาง สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์
        
 
 
          - - - - -     สิ่งเหล่านี้จะทำให้ท่านมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในสายตาของ สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ และโอกาสในการอนุมัติ วีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ ก็จะสูงขึ้น จนโอกาสในการถูกปฏิเสธวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ แทบจะเหลือศูนย์     - - - - -   -  เรายังมี  บริการไปส่ง  ท่านยัง ณ สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ในวันสัมภาษณ์ เพื่อท่านจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพที่คอยดักผู้มาขอวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์  และแอบอ้างว่าตนคือแผนกๆหนึ่งของสถานทูตสวิตเซอร์แลนด์

   -  และเรายังจะมี  บริการติดตามผลวีซ่า และรับวีซ่า ให้ ในวันที่สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ นัดท่านฟังผล วีซ่า อีกด้วย

หมายเหตุสำคัญ 

 
    -    เนื่องจากในแต่ละปีได้มีชาวไทยได้ทำเรื่องเสียๆหายๆกับหลายๆประเทศในยุโรป  อาทิเช่น การขอ วีซ่า เพื่อเยี่ยมญาติกับทางสถานทูตสวิตเซอร์แลนด์  แต่ที่จริงแล้วไปเก็บผลไม้ทางตอนเหนือของประเทศ สวีเดน  หรือการขอวีซ่าท่องเที่ยว จากสถานทูตสวิสเซอร์แลนด์   แต่ลักลอบไปทำงานค้าบริการที่ประเทศต่างๆในทวีปยุโรปตามที่เป็นข่าว   เหตุผลต่างๆเหล่านี้ทำให้การขอวีซ่าไปสวิตเซอร์แลนด์ ยากลำบากมากขึ้นมากในแต่ละปี  และโอกาสในการถูกปฏิเสธวีซ่า ก็เพิ่มขึ้นทุกปีด้วยเช่นกัน

 
   -  การขอวีซ่า ของแต่ละประเภทมีขั้นตอนที่แตกต่างกัน   เอกสารที่ต้องจัดเตรียม และบทสัมภาษณ์ที่ทาง สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์จะถาม ก็แตกต่างกันเช่นกัน  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะ และคุณสมบัติของแต่ละท่าน ซึ่งแตกต่างกันตามแต่ละบุคคล  
  
 

   -  มาให้เราได้ช่วยเหลือท่าน  และให้อดีต เจ้าหน้าที่สัมภาษณ์ และ เจ้าหน้าที่แผนกวีซ่าของ สถานฑูตประจำประเทศไทยช่วยให้คำปรึกษาท่านในการขอวีซ่า  ดูแลเรื่องเอกสาร และแนะนำท่านเรื่องการสัมภาษณ์  โอกาสผ่านของท่านจะมีสูงขึ้นมาก ดั่งเช่นลูกค้าของเราอีกหลายร้อยท่าน  ที่วีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ ผ่านแล้ว   และขณะนี้ได้อยู่กับคู่รัก และครอบครัวที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์