วีซ่าสวีเดน

(รวมถึงการขอวีซ่าสวีเดน และแบบฟอร์มการขอวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าแต่งงานสวีเดน และวีซ่าถาวรกับทางสถานทูตสวีเดนประจำประเทศไทย)

วีซ่าสวีเดน  แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ  (วีซ่าท่องเที่ยวสวีเดน และวีซ่าถาวรสวีเดน หรือวีซ่าแต่งงานสวีเดน)   ซึ่งบริษัท พีพี วีซ่า จำกัด มีความชำนาญสูงและมีชื่อเสียงที่โด่งดังในการดำเนินเรื่องขอวีซ่าสวีเดนทั้ง2ประเภทนี้ให้กับลูกค้าที่ประสงค์เดินทางไปประเทศสวีเดนของบริษัทเราผ่านถึง 99.99%    

บริษัทพีพีวีซ่ากล้าและภูมิใจอย่างยิ่งที่จะพูดว่า 
วีซ่าสวีเดนที่เราดำเนินเรื่องให้ ผ่านถึง 99.99%  นั่นหมายความว่า  ลูกค้าของบริษัทพีพีวีซ่าทุกท่านที่บริษัทเราช่วยในการดำเนินเรื่องขอ  วีซ่าสวีเดนผ่านแทบทุกคน ท่านจึงสามารถมั่นใจได้ว่าวีซ่าสวีเดนของท่านนั้นจะมีโอกาสผ่านถึงเกือบ 100% เมื่อให้ทางบริษัทพีพีวีซ่าช่วยดำเนินเรื่องกับทางสถานทูตสวีเดนประจำประเทศไทยให้ท่าน   และทางบริษัทพีพีวีซ่าจะรักษาชื่อเสียงและสถิตินี้ต่อไปเรื่อยๆเพราะมันคือพันธกิจของบริษัทพีพีวีซ่าที่จะทำให้ท่านและคู่รักของท่าน รวมถึงญาติพี่น้องของท่านได้วีซ่าสวีเดน และใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันตามความประสงค์ที่ประเทศสวีเดน  

 

 

วีซ่าสวีเดน  (Visa Sweden)  แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ   คือ  

1. 
วีซ่าเชงเก้นสวีเดน  (Schengen Visa Sweden)  วีซ่าเชงเก้นสวีเดนประเภทนี้ยังแบ่งออกเป็น 

     1.1 
วีซ่าท่องเที่ยวสวีเดน  (Tourist Visa Sweden) : 
        วีซ่าสวีเดนประเภทนี้ใช้สำหรับการท่องเที่ยวด้วยตนเองในประเทศสวีเดนโดยไม่มีผู้ค้ำประกันหรือผู้เชิญ

     1.2 
วีซ่าเยี่ยมแฟนสวีเดน (Visa for Visiting Boyfriend or Girlfriend in Sweden) :   
        วีซ่าสวีเดนประเภทนี้ใช้สำหรับบุคคลที่มีแฟนหรือคนรักเป็นผู้ค้ำประกันหรือผู้เชิญในประเทศสวีเดน

     1.3 
วีซ่าเยี่ยมเพื่อนสวีเดน (Visa for Visiting Friends in Sweden) : 
        วีซ่าสวีเดนประเภทนี้ใช้สำหรับบุคคลที่มีเพื่อนสนิทเป็นผู้ค้ำประกันหรือผู้เชิญในประเทศสวีเดน

     1.4 
วีซ่าเยี่ยมญาติสวีเดน (Visa for Visiting Relatives in Sweden): 
         วีซ่าสวีเดนประเภทนี้ใช้สำหรับบุคคลที่มีครอบครับหรือญาติพี่น้องที่เกี่ยวพันกันทางสายเลือดเป็นผู้ค้ำประกันหรือผู้เชิญในประเทศสวีเดน

     1.5 
วีซ่าธุรกิจสวีเดน (Business Visa Sweden) : 
        วีซ่าสวีเดนประเภทนี้ใช้สำหรับบุคคลที่มีธุรกิจในประเทศสวีเดนหรือจำเป็นต้องติดต่อธุรกิจกับคู่ค้าในประเทศสวีเดน

--- 
อายุของวีซ่าสวีเดนประเภทนี้สามารถขอได้ไม่เกิน90วัน  ซึ่งไม่ใช่เฉพาะประเทศสวีเดนเท่านั้นที่สามารถเดินทางไปได้  แต่ลูกค้าของบริษัทพีพีวีซ่ายังสามารถเดินทางไปประเทศอื่นๆที่อยู่ในกลุ่มประเทศเชงเก้นได้อีกด้วย ---

 

 

 

 

 
2. วีซ่าถาวรสวีเดน  (Resident Permit)     วีซ่าถาวรสวีเดนมีชื่อเป็นภาษาสวีเดนอย่างเป็นทางการว่า Uppehållstillstånd  ด้วยเหตุนี้เองวีซ่าถาวรสวีเดนประเภทนี้จึงมีชื่อย่อที่ว่า วีซ่าUTสวีเดน 
     วีซ่าถาวรสวีเดนยังแบ่งออกเป็น 

2.1 
วีซ่าถาวรสวีเดนเพื่อติดตามแฟน (Resident Permit for Boyfriend/ Girlfriend in Sweden  or  Uppehållstillstånd for Sambo) : 
เนื่องด้วยประเทศสวีเดนเป็นประเทศเดียวในยุโรปที่มีกฎหมาย Sambo  ดังนั้น บริษัท พีพี วีซ่า จึงสามารถขอวีซ่าถาวรให้ลูกค้าของเราเพื่อติดตามแฟนและย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศสวีเดนได้โดยไม่จำเป็นต้องสมรสกัน และมีโอกาสผ่านมากถึง100%เมื่อท่านให้ บริษัท พีพี วีซ่า ดำเนินเรื่องให้ท่าน

2.2 
วีซ่าถาวรสวีเดนเพื่อติดตามคู่สมรสหรือสามี-ภรรยา  (วีซ่าแต่งงานสวีเดน)  (Marriage Visa Sweden,  or  Resident Permit Sweden for Married Couple/ Husband-Wife  or  Uppehållstillstånd for Married) : 
วีซ่าถาวรสวีเดนประเภทนี้เหมาะสำหรับบุคคลที่แต่งงานกับสามี-ภรรยาที่มีสัญชาติสวีเดน และประสงค์ที่จะติดตามและย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศสวีเดนด้วยกันกับคู่สมรส  ดังนั้นลูกค้าที่ให้ทาง บริษัท พีพี วีซ่า ทำวีซ่าถาวรสวีเดนให้มีโอกาสผ่านมากถึง100%

2.3 
วีซ่าถาวรสวีเดนสำหรับลูกเพื่อติดตามพ่อ-แม่ (Resident Permit Sweden for Children orUppehållstillstånd for Children) : เป็นวีซ่าถาวรสวีเดนที่ทาง บริษัท พีพี วีซ่า สามารถจัดทำให้สำหรับเด็กที่มีอายุไม่เกิน18ปีที่ประสงค์จะติดตามและย้ายถิ่นฐานไปอยู่กับพ่อ-แม่ของตนที่ปัจจุบันพำนักอยู่ในประเทศสวีเดน และมีโอกาสผ่านมากถึง100%เมื่อท่านให้ บริษัท พีพี วีซ่า ดำเนินเรื่องวีซ่าถาวรสวีเดนให้ลูกๆของท่าน


--- 
ด้วยวีซ่าถาวรสวีเดนประเภทนี้ ท่านจะได้สิทธิเกือบที่จะเท่าเทียมกับบุคคลที่มีสัญชาติสวีเดนเลยทีเดียว  ทว่าวีซ่าถาวรสวีเดนประเภทนี้เป็นประเภทของวีซ่าสวีเดนที่มีความยุ่งยากซับซ้อนและใช้เวลาในการดำเนินเรื่องมากที่สุด แต่บริษัท พีพี วีซ่า เรานั้นก็ได้ช่วยเหลือลูกค้าของบริษัทเราในการดำเนินเรื่องวีซ่าถาวรสวีเดนประเภทนี้กับทางสถานทูตสวีเดนประจำประเทศไทยจนผ่านแล้วทุกรายเป็นจำนวนหลายหมื่นคน   บริษัท พีพี วีซ่า เรายังไม่เคยทำให้ลูกค้าของบริษัทเราถูกปฏิเสธเลยแม้แต่1คนตั้งแต่บริษัทเราเริ่มดำเนินการสั่งสมประสบการในการทำวีซ่าสวีเดนมาตลอดเป็นระยะเวลาเกือบ 10 ปีนี้  บริษัทเรา จึงมั่นใจในความสามารถของเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาที่ให้เกียรติมาประจำที่บริษัทเราว่า สามารถช่วยลูกค้าของเราได้จริง บริษัทเราจึงกล้ารับประกันวีซ่า 100% ---

 

 

 


 

 


  
บริษัท พีพี วีซ่า จำกัด ยังชื่อเสียงที่สุดในราชอาณาจักรไทยด้านวีซ่าสวีเดน เนื่องด้วยบริษัทเรามีเชี่ยวชาญสูงในการแก้ไขปัญหาต่างๆในการขอวีซ่าสวีเดน  โดยเฉพาะหลายๆท่านที่เคยไปยื่นวีซ่าเองมาก่อนและได้มีประวัติการถูกปฏิเสธวีซ่ามาจากสถานทูตสวีเดนมาแล้ว  บริษัท พีพี วีซ่า ของเรานำโดยท่านอดีตเจ้าหน้าที่วีซ่าและเจ้าหน้าที่สัมภาษณ์ของสถานทูตสวีเดนประจำประเทศไทยมีความชำนาญและเชี่ยวชาญสูงในการทำเรื่องแก้ไขวีซ่าของลูกค้าเราที่เคยถูกปฏิเสธวีซ่ามาก่อนให้ผ่านได้โดยง่ายดายมาแล้วหลายหมื่นคน ตลอดระยะเวลากว่า 5 ปีในการดำเนินธุรกิจวีซ่าสวีเดนของบริษัท พีพี วีซ่า ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของวีซ่าสวีเดนสูงสุดเป็นอันดับ1ในราชอาณาจักรไทย

(เกร็ดความรู้:  จากข้อมูลสถิติของสถาบันบันทึกข้อมูลแห่งชาติ  มีนักท่องเที่ยวและนักเดินทางที่มีความประสงค์ที่จะเดินทางไปประเทศสวีเดนเพื่อไปท่องเที่ยว เยี่ยมเยียนคนรักและครอบครัวเกินกว่า 20,000คนในแต่ละปี  แต่มีเพียง 20%-30%ของคนจำนวนนี้เท่านั้นที่สามารถดำเนินเรื่องวีซ่าสวีเดนผ่าน   ดังนั้นโอกาสที่วีซ่าสวีเดนของท่านจะผ่านนั้นจะพุ่งสูงสุดขึ้นถึง 99.99% ถ้าหากท่านเพียงให้บริษัทพีพีวีซ่าให้คำปรึกษาและแนะนำท่านในการขอวีซ่าสวีเดนเท่านั้น  สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทางบริษัทพีพีวีซ่ากล้าการันตีให้กับลูกค้าของบริษัทเรา)

 
 

 

 

สิ่งที่ท่านจะได้รับในการทำ วีซ่าสวีเดน กับเรา

     ด้วยเหตุผลที่ว่าเรามีถึงอดีต เจ้าหน้าที่สัมภาษณ์ และ เจ้าหน้าที่แผนกวีซ่าของ สถานทูตสวีเดน ประจำประเทศไทย มาให้คำปรึกษากับลูกค้าของบริษัทเรา   ท่านจึงมั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับคำปรึกษาที่ดี เปรียบเสมือนคำปรึกษาที่ได้จาก สถานทูตสวีเดน โดยตรง

 

สิ่งที่เรามอบให้กับลูกค้าของบริษัทเราในการดำเนินการขอ วีซ่าสวีเดน คือ  

-   ท่านอดีตเจ้าหน้าที่สถานทูตสวเดนแผนกวีซ่าที่ประจำอยู่ที่บริษัทเราจะ ประเมินและ วิเคราะห์จุดเด่นของลูกค้าแต่ละคน และดึงมันออกมาเพื่อให้ทางสถานทูตทราบและเข้าถึงข้อดีนั้นๆว่า ท่านมีคุณสมบัติที่ดีพอในการที่จะได้รับการอนุมัติวีซ่าเชงเก้นของประเทศสวีเดน  

-  ท่านอดีตเจ้าหน้าที่สถานทูตสวีเดนแผนกวีซ่าของบริษัทเราจะคอยช่วย ดูแล และตรวจเช็คเอกสารต่างๆของท่านในทุกรายละเอียด เพื่อป้องกันการผิดพลาดอันก่อให้เกิดการถูกปฏิเสธวีซ่าได้ ท่านจะมีเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนก่อนที่จะนำไปยื่นกับทางสถานทูตสวีเดน 

-   ท่านอดีตเจ้าหน้าที่สถานทูตสวีเดนแผนกวีซ่าของบริษัทเราจะตระเตรียมท่านใน การตอบคำถามสัมภาษณ์ก่อนที่ท่านจะไปสัมภาษณ์จริงกับทางสถานทูตสวีเดน ซึ่งเป็นคำถามเฉพาะของแต่ละบุคคล และมีเพียงท่านอดีตเจ้าหน้าที่สถานทูตสวีเดนแผนกวีซ่าของบริษัทเราเท่านั้นในประเทศไทยทั้งประเทศ ที่จะสามารถแนะนำท่านได้ในเรื่องการตอบคำถามสัมภาษณ์วีซ่าสวีเดนได้จริง 

-   ขั้นตอนทั้งหมดนี้จะถูกดำเนินการ และดูแลอย่างใกล้ชิดโดย ท่านอดีตเจ้าหน้าที่สัมภาษณ์ และ เจ้าหน้าที่แผนกวีซ่าของสถานทูตสวีเดน ประจำประเทศไทย ดังนั้น วีซ่าสวีเดนของท่านจึงมีโอกาสผ่านถึง 99.99%

-   บริษัท พีพี วีซ่า จำกัดของเรานั้นได้ให้คำ ปรึกษาฟรีและที่สำคัญหลังจากที่ท่านได้รับคำปรึกษาจากบริษัทเราแล้ว บริษัทของเรายังจะเป็นตัวแทนในการติดต่อกับทางคนการันตีของท่านโดยตรงอีกด้วย เพื่อคอยแจ้งถึงขั้นตอนการเตรียมการ รวมถึงเอกสารที่จำเป็นต้องจัดส่งมาให้ท่านที่ประเทศไทย ท่านจึงไม่ต้องลำบากและยุ่งยากในการแจ้งเอกสารเป็นภาษาอังกฤษให้กับคนการันตีด้วยตนเอง 

          - - - - -     สิ่งเหล่านี้จะทำให้ท่านมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในสายตาของ สถานทูตสวีเดน  และโอกาสในการอนุมัติ วีซ่าสวีเดน ก็จะสูงขึ้น  จนโอกาสในการถูกปฏิเสธ วีซ่าสวีเดน แทบจะเหลือศูนย์     - - - - - 

  
  -   บริษัท พีพี วีซ่า จำกัด ยังมีบริการไปส่งท่านยัง ณ สถานทูตสวีเดนในวันสัมภาษณ์     พนักงานมืออาชีพของบริษัทเราจะพาท่านไปยัง ณ สถานทูต และคอยดูแลท่านถึงด้านในสถานทูต และแม้กระทั่งถึงภายในห้องสัมภาษณ์ของสถานทูตสวีเดน 

   -  
พนักงานมืออาชีพของบริษัทเราจะคอยดูแลท่านทุกขั้นตอนเวลาที่ท่านต้องไปสัมภาษณ์ที่สถานทูตสวีเดนเพื่อคอยดูแลและช่วยเหลือท่านในทุกๆด้านในขณะที่ท่านอยู่ในสถานทูตสวีเดน   นั่นหมายความว่า ขั้นตอนในการยื่นวีซ่าสวีเดนของท่านจะไม่มีวันผิดพลาดอย่างแน่นอน เพราะท่านจะมีพนักงานมืออาชีพของบริษัทเราคอยดูแลช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแด่ท่านในทุกขั้นตอนที่ท่านอยู่ ณ สถานทูตสวีเดน 

   -  
นอกเหนือจากนั้น การที่ท่านมีพนักงานมืออาชีพของบริษัทเรานำพาท่านไปถึง ณ ยังสถานทูตสวีเดนท่านจะไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพที่คอยดักผู้มาขอวีซ่าสวีเดนและคอยแอบอ้างว่าตนคือแผนกๆหนึ่งของสถานทูตสวีเดน ซึ่งจะคอยลวงให้ท่านต้องจ่ายเงินในสิ่งที่ท่านไม่จำเป็น 

   -  และบริษัทเรายังจะมี บริการรับวีซ่า ในวันที่สถานทูตของสวีเดนนัดท่านฟังผลวีซ่าสวีเดนอีกด้วย  ท่านจึงไม่จำเป็นต้องเสียเวลาหรือค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็นในการเดินทางมาสู่ใจกลางเมืองของกรุงเทพมหานคร  เพราะ บริษัท พีพี วีซ่า ของเราจะมีพนักงานไปรับวีซ่าสวีเดนให้ท่าน

พิเศษ  สำหรับวีซ่าถาวรสวีเดน(วีซ่าติดตามแฟน, วีซ่าแต่งงาน) บริษัทของเรามีบริการรับ กรอก Application online แทนผู้การันตี โดยมี ท่านอดีตเจ้าหน้าที่สถานทูตสวีเดนแผนกวีซ่าเป็นผู้ดำเนินการทั้งหมด ฉะนั้น การยื่นขอวีซ่าถาวรสวีเดน(วีซ่าติดตามแฟน, วีซ่าแต่งงาน) ของคุณจึงมีโอกาสผ่านสูงถึง 100 


 

 


หมายเหตุสำคัญ 

     -  เนื่องจากในแต่ละปี ได้มีชาวไทยได้ทำเรื่องเสียๆหายๆกับหลายๆประเทศใน ยุโรป อาทิเช่น การขอ วีซ่า เพื่อเยี่ยมญาติกับทาง สถานทูตสวีเดน แต่ที่จริงแล้วไปเก็บผลไม้ทางตอนเหนือของประเทศ สวีเดน หรือการขอ วีซ่าท่องเที่ยว จาก สถานทูตสวีเดน แต่กลับลักลอบไปทำงานค้าบริการที่ประเทศต่างๆในทวีปยุโรป ตามที่เป็นข่าว  เหตุผลต่างๆเหล่านี้ทำให้การขอ วีซ่าไปสวีเดน ยากลำบากมากขึ้นในแต่ละปี      และโอกาสในการถูกปฏิเสธ วีซ่า ก็เพิ่มขึ้นทุกปีด้วยเช่นกัน


   -  การขอวีซ่า ของแต่ละประเภทมีขั้นตอนที่แตกต่างกัน  เอกสารที่ต้องจัดเตรียม และบทสัมภาษณ์ที่ทาง สถานทูตสวีเดน จะถาม ก็แตกต่างกันเช่นกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะ และคุณสมบัติของแต่ละท่าน ซึ่งแตกต่างกันตามแต่ละบุคคล  

  

    -  มาให้บริษัท พีพี วีซ่าเราได้ช่วยเหลือท่าน  และให้อดีต เจ้าหน้าที่สัมภาษณ์ และเจ้าหน้าที่แผนกวีซ่าของ สถานทูตสวีเดน ประจำประเทศไทยช่วยให้คำปรึกษาท่านในการขอ วีซ่า  ดูแลเรื่องเอกสาร และแนะนำท่านเรื่องการสัมภาษณ์  โอกาสผ่านของท่านจะมีสูงขึ้นมาก ดั่งเช่นลูกค้าของบริษัทเราอีกหลายหมื่นท่าน ที่วีซ่าสวีเดนผ่านแล้ว และขณะนี้ได้อยู่กับคู่รัก และครอบครัวที่ ประเทศสวีเดน


   -  ท่านสามารถดูตัวอย่างลูกค้าของบริษัทเราได้โดยการ
คลิ๊กที่นี่


   -  หรือท่านท่านสามารถติดต่อเราได้โดยตรงโดยการ
คลิ๊กที่นี่