วีซ่าสเปน
(รวมถึงการขอวีซ่าสเปน และแบบฟอร์มการขอวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าแต่งงานสเปน และวีซ่าถาวรกับทางสถานทูตสเปนประจำประเทศไทย) 
วีซ่าสเปน แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ  ซึ่ง บริษัท พีพี วีซ่า มีความชำนาญสูง และมีชื่อเสียงที่โด่งดังในการดำเนินเรื่องขอวีซ่าสเปน ทั้ง 2 ประเภทนี้ให้กับลูกค้าของเรา  และ วีซ่า ผ่านถึง 99.5%   เราจะรักษาชื่อเสียง และสถิตินี้ต่อไปเรื่อยๆ เพราะมันคือจุดมุ่งหมายของเราที่จะทำให้ท่านและคู่รักของท่าน รวมถึงญาติพี่น้องของท่านได้วีซ่าสเปน และใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันตามความประสงค์ที่สเปน
วีซ่าสเปน    แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ   คือ 
1. วีซ่าท่องเที่ยวสเปน    ( วีซ่าเชงเก้น )    
        วีซ่าประเภทนี้ ใช้สำหรับการท่องเที่ยว  เยี่ยมคนรัก เพื่อน  หรือญาติพี่น้อง  รวมถึงติดต่อธุรกิจ   อายุของวีซ่าสเปนประเภทนี้สามารถขอได้ไม่เกิน 90วัน   ซึ่งไม่ใช่เฉพาะสเปน เท่านั้นที่ท่านสามารถเดินทางไปได้    แต่ท่านยังสามารถเดินทางไปประเทศอื่นๆในกลุ่มประเทศ เชงเก้น ได้อีกด้วย  
2. วีซ่าแต่งงาน  หรือวีซ่าเพื่อการสมรสวีซ่าสเปน ( วีซ่าอยู่ร่วมกันโดยยังไม่ได้แต่งงาน )     
วีซ่าสเปน ประเภทนี้ เป็นประเภทของ วีซ่า เพื่อใช้ในการอยู่ที่ประเทศสเปนเป็นการ ถาวร หรือ อาศัยแบบระยะยาว ด้วยกันกับคู่รัก สามี ภรรยา บิดา มารดา หรือบุตร วีซ่าสเปน ประเภทนี้ ท่านจะได้สิทธิเกือบที่จะเท่าเทียมกับบุคคลที่มีสัญชาติสเปน เลยทีเดียว 
          ทว่า วีซ่าสเปน ประเภทนี้  เป็นประเภทของ วีซ่า ที่มีความยุ่งยาก  ซับซ้อน  และใช้เวลาในการดำเนินเรื่องมากที่สุด     แต่ บริษัท พีพี วีซ่า ก็ได้ช่วยเหลือลูกค้าของเราดำเนินเรื่อง วีซ่าสเปน ประเภทนี้กับทาง สถานทูตสเปน  จนผ่านแล้วหลายร้อยท่านตั้งแต่เราได้เริ่มดำเนินการมา    
 สิ่งทีทำให้เราประสบความสำเร็จในวันนี้ในการดำเนินการขอ วีซ่าไปสเปน ให้ผ่านเป็นจำนวนมากกับลูกค้าของเรา   เนื่องมาจาก เจ้าหน้าที่ที่ให้คำปรึกษา กับลูกค้าของเรา   ท่านเป็นถึงอดีต เจ้าหน้าที่สัมภาษณ์ และ เจ้าหน้าที่แผนกวีซ่าของ สถานทูตประจำประเทศไทย   ซึ่งมาประจำอยู่กับเรา  
สิ่งที่ท่านจะได้รับในการทำ วีซ่าสเปน กับเรา  
     ด้วยเหตุผลที่ว่าเรามีถึงอดีต เจ้าหน้าที่สัมภาษณ์ และ เจ้าหน้าที่แผนกวีซ่าของ สถานทูต ประจำประเทศไทย มาให้คำปรึกษากับลูกค้าของบริษัทเรา   ท่านจึงมั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับคำปรึกษาที่ดี เปรียบเสมือนคำปรึกษาที่ได้จาก สถานทูต โดยตรง
สิ่งที่เรามอบให้กับลูกค้าของเราในการดำเนินการขอวีซ่าสเปน คือ  
   -   ท่านอดีตเจ้าหน้าที่สถานทูตแผนกวีซ่าที่ประจำอยู่ที่บริษัทเราจะประเมินและ วิเคราะห์จุดเด่นของลูกค้าแต่ละคน และดึงมันออกมาเพื่อให้ทางสถานทูตทราบและเข้าถึงข้อดีนั้นๆว่า ท่านมีคุณสมบัติที่ดีพอในการที่จะได้รับการอนุมัติวีซ่าเชงเก้นของประเทศสเปน 
   -  ท่านอดีตเจ้าหน้าที่สถานทูตแผนกวีซ่าของบริษัทเราจะคอยช่วย ดูแล และตรวจเช็คเอกสารต่างๆของท่านในทุกรายละเอียด เพื่อป้องกันการผิดพลาดอันก่อให้เกิดการถูกปฏิเสธวีซ่าได้ ท่านจะมีเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนก่อนที่จะนำไปยื่นกับทางสถานทูตสเปน
   -  ท่านอดีตเจ้าหน้าที่สถานทูตแผนกวีซ่าของบริษัทเราจะตระเตรียมท่านใน การตอบคำถามสัมภาษณ์ก่อนที่ท่านจะไปสัมภาษณ์จริงกับทางสถานทูตสเปน ซึ่งเป็นคำถามเฉพาะของแต่ละบุคคล และมีเพียงท่านอดีตเจ้าหน้าที่สถานทูตแผนกวีซ่าของบริษัทเราเท่านั้นในประเทศไทยทั้งประเทศ ที่จะสามารถแนะนำท่านได้ในเรื่องการตอบคำถามสัมภาษณ์วีซ่าสเปนได้จริง 
          - - - - -     สิ่งเหล่านี้จะทำให้ท่านมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในสายตาของ สถานทูตสเปน และโอกาสในการอนุมัติ วีซ่าสเปน ก็จะสูงขึ้น จนโอกาสในการถูกปฏิเสธ วีซ่าฝรั่งสเปน แทบจะเหลือศูนย์     - - - - - 

  -   ขั้นตอนทั้งหมดนี้จะถูกดำเนินการ และดูแลอย่างใกล้ชิดโดย ท่านอดีตเจ้าหน้าที่สัมภาษณ์ และ เจ้าหน้าที่แผนกวีซ่าของสถานทูตประจำประเทศไทย ดังนั้น วีซ่าสเปนของท่านจึงมีโอกาสผ่านถึง 99.99% 

   -  เรายังมี  บริการไปส่ง  ท่านยัง ณ สถานทูตสเปน ในวันสัมภาษณ์ เพื่อท่านจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพที่คอยดักผู้มาขอ วีซ่าสเปน  และแอบอ้างว่าตนคือแผนกๆหนึ่งของ สถานทูตสเปน 

   -  และเรายังจะมี  บริการรับ วีซ่า ให้ ในวันที่ สถานทูตสเปน นัดท่านฟังผล วีซ่า อีกด้วย
 
    บริษัท พีพี วีซ่า จำกัด ยังชื่อเสียงที่สุดในราชอาณาจักรไทยด้านวีซ่าสเปน เนื่องด้วยบริษัทเรามีเชี่ยวชาญสูงในการแก้ไขปัญหาต่างๆในการขอวีซ่าสเปน  โดยเฉพาะหลายๆท่านที่เคยไปยื่นวีซ่าเองมาก่อนและได้มีประวัติการถูกปฏิเสธวีซ่ามาจากสถานทูตสเปนมาแล้ว  บริษัท พีพี วีซ่า ของเรานำโดยท่านอดีตเจ้าหน้าที่วีซ่าและเจ้าหน้าที่สัมภาษณ์ของสถานทูตประจำประเทศไทยมีความชำนาญและเชี่ยวชาญสูงในการทำเรื่องแก้ไขวีซ่าของลูกค้าเราที่เคยถูกปฏิเสธวีซ่ามาก่อนให้ผ่านได้โดยง่ายดายมาแล้วหลายหมื่นคน ตลอดระยะเวลาเกือบ 10 ปีในการดำเนินธุรกิจวีซ่าสเปนของบริษัท พีพี วีซ่า ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของวีซ่าสเปนสูงสุดเป็นอันดับ1ในราชอาณาจักรไทย