วีซ่าอังกฤษ

(รวมถึงการขอวีซ่าอังกฤษ และแบบฟอร์มการขอวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าแต่งงานอังกฤษ และวีซ่าถาวรกับทางสถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทย)
 
 
วีซ่าอังกฤษ  แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ  (วีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ และวีซ่าถาวรอังกฤษ หรือวีซ่าแต่งงานอังกฤษ)   ซึ่งบริษัท พีพี วีซ่า จำกัด มีความชำนาญสูงและมีชื่อเสียงที่โด่งดังในการดำเนินเรื่องขอวีซ่าอังกฤษทั้ง2ประเภทนี้ให้กับลูกค้าที่ประสงค์เดินทางไปประเทศอังกฤษของบริษัทเราผ่านถึง 99.99%    
บริษัทพีพีวีซ่ากล้าและภูมิใจอย่างยิ่งที่จะพูดว่า  วีซ่าอังกฤษที่เราดำเนินเรื่องให้ ผ่านถึง 99.99%  นั่นหมายความว่า  ลูกค้าของบริษัทพีพีวีซ่าทุกท่านที่บริษัทเราช่วยในการดำเนินเรื่องขอ  วีซ่าอังกฤษผ่านแทบทุกคน ท่านจึงสามารถมั่นใจได้ว่าวีซ่าอังกฤษของท่านนั้นจะมีโอกาสผ่านถึงเกือบ 100% เมื่อให้ทางบริษัทพีพีวีซ่าช่วยดำเนินเรื่องกับทางสถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทยให้ท่าน   และทางบริษัทพีพีวีซ่าจะรักษาชื่อเสียงและสถิตินี้ต่อไปเรื่อยๆเพราะมันคือพันธกิจของบริษัทพีพีวีซ่าที่จะทำให้ท่านและคู่รักของท่าน รวมถึงญาติพี่น้องของท่านได้วีซ่าอังกฤษ และใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันตามความประสงค์ที่ประเทศอังกฤษ 
วีซ่าอังกฤษ  (Visa England)  แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ   คือ  

1. วีซ่าระยะสั้น  (Short-term Visa )  วีซ่าประเภทนี้ยังแบ่งออกเป็น 

     1.1 วีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ  (Tourist Visa England) : 
        วีซ่าอังกฤษประเภทนี้ใช้สำหรับการท่องเที่ยวด้วยตนเองในประเทศอังกฤษโดยไม่มีผู้ค้ำประกันหรือผู้เชิญ

     1.2 วีซ่าเยี่ยมแฟนอังกฤษ (Visa for Visiting Boyfriend or Girlfriend in Sweden) :
        วีซ่าอังกฤษประเภทนี้ใช้สำหรับบุคคลที่มีแฟนหรือคนรักเป็นผู้ค้ำประกันหรือผู้เชิญในประเทศอังกฤษ

     1.3 วีซ่าเยี่ยมญาติอังกฤษ (Visa for Visiting Relatives in Sweden): 
         วีซ่าอังกฤษประเภทนี้ใช้สำหรับบุคคลที่มีครอบครับหรือญาติพี่น้องที่เกี่ยวพันกันทางสายเลือดเป็นผู้ค้ำประกันหรือผู้เชิญในประเทศอังกฤษ

     1.5 วีซ่าธุรกิจอังกฤษ (Business Visa Sweden) : 
        วีซ่าอังกฤษประเภทนี้ใช้สำหรับบุคคลที่มีธุรกิจในประเทศอังกฤษหรือจำเป็นต้องติดต่อธุรกิจกับคู่ค้าในประเทศอังกฤษ

--- อายุของวีซ่าอังกฤษประเภทนี้สามารถขอได้ไม่เกิน 180 วัน ---
2. วีซ่าถาวรอังกฤษ  (Resident Permit)       วีซ่าถาวรอังกฤษยังแบ่งออกเป็น 

 

2.1 วีซ่าถาวรอังกฤษเพื่อติดตามแฟน (Resident Permit for Boyfriend/ Girlfriend in England ) : 
วีซ่าอังกฤษประเภทนี้ ใช้สำหรับขอวีซ่าถาวรเพื่อติดตามแฟนและย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศังกฤษได้โดยไม่จำเป็นต้องสมรสกัน และมีโอกาสผ่านมากถึง 99.6 % เมื่อท่านให้ บริษัท พีพี วีซ่า ดำเนินเรื่องให้ท่าน

2.2 วีซ่าถาวรอังกฤษเพื่อติดตามคู่สมรสหรือสามี-ภรรยา  (วีซ่าแต่งงานอังกฤษ)  (Marriage Visa England) 
วีซ่าถาวรอังกฤษประเภทนี้เหมาะสำหรับบุคคลที่แต่งงานกับสามี-ภรรยาที่มีสัญชาติอังกฤษ และประสงค์ที่จะติดตามและย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศอังกฤษด้วยกันกับคู่สมรส  ดังนั้นลูกค้าที่ให้ทาง บริษัท พีพี วีซ่า ทำวีซ่าถาวรอังกฤษให้มีโอกาสผ่านมากถึง 99.6%


--- ด้วยวีซ่าถาวรอังกฤษประเภทนี้ ท่านจะได้สิทธิเกือบที่จะเท่าเทียมกับบุคคลที่มีสัญชาติอังกฤษเลยทีเดียว  ทว่าวีซ่าถาวรอังกฤษประเภทนี้เป็นประเภทของวีซ่าอังกฤษที่มีความยุ่งยากซับซ้อนและใช้เวลาในการดำเนินเรื่องมากที่สุด แต่บริษัท พีพี วีซ่า เรานั้นก็ได้ช่วยเหลือลูกค้าของบริษัทเราในการดำเนินเรื่องวีซ่าถาวรอังกฤษประเภทนี้กับทางสถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทยจนผ่านแล้วทุกรายเป็นจำนวนหลายหมื่นคน   บริษัท พีพี วีซ่า เรายังไม่เคยทำให้ลูกค้าของบริษัทเราถูกปฏิเสธเลยแม้แต่1คนตั้งแต่บริษัทเราเริ่มดำเนินการสั่งสมประสบการในการทำวีซ่าอังกฤษมาตลอดเป็นระยะเวลาเกือบ 10 ปีนี้  บริษัทเรา จึงมั่นใจในความสามารถของเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาที่ให้เกียรติมาประจำที่บริษัทเราว่า สามารถช่วยลูกค้าของเราได้จริง บริษัทเราจึงกล้ารับประกันวีซ่า 99.6% ---
 
 

สิ่งที่เรามอบให้กับลูกค้าของเราในการดำเนินการขอวีซ่าอังกฤษ คือ  
 
   -   เจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาของเราจะ ประเมิน และ วิเคราะห์จุดเด่น ของลูกค้าแต่ละคน   และดึงมันออกมาเพื่อให้ สถานทูตเบลเยี่ยม ทราบและเข้าใจถึงข้อดีนั้นๆ ว่าท่านมีคุณสมบัติที่ดีพอในการที่จะได้รับการอนุมัติวีซ่า ของประเทศอังกฤษ
 

 
   -  เจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาของเราจะคอยช่วย ดูแล และตรวจตราเอกสาร ต่างๆของท่านในทุกรายละเอียด  เพื่อไม่ให้มีการผิดพลาด  อันก่อให้เกิดการปฏิเสธวีซ่า ได้  ท่านจะมีเอกสารที่ครบถ้วน และถูกต้องก่อนที่จะนำไปยื่นกับ สถานทูตอังกฤษ
 
 
   -  เจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาของเราจะ ตระเตรียม ท่านใน การสัมภาษณ์  ก่อนที่ท่านจะไปสัมภาษณ์จริงกับทางสถานทูตอังกฤษ  ซึ่งเป็นคำถามเฉพาะ ตามแต่ละบุคคล  และมีเพียงเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาของเราเท่านั้นในประเทศไทย ที่สามารถแนะนำท่านได้ในเรื่องการสัมภาษณ์กับทางสถานทูตอังกฤษ
        
 
 
          - - - - -     สิ่งเหล่านี้จะทำให้ท่านมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในสายตาของสถานทูตอังกฤษ และโอกาสในการอนุมัติ วีซ่าอังกฤษ ก็จะสูงขึ้น จนโอกาสในการถูกปฏิเสธ วีซ่าอังกฤษ แทบจะเหลือศูนย์     - - - - -   -  เรายังมี  บริการไปส่ง  ท่านยัง ณ สถานทูตอังกฤษ ในวันสัมภาษณ์ เพื่อท่านจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพที่คอยดักผู้มาขอวีซ่าอังกฤษ และแอบอ้างว่าตนคือแผนกๆหนึ่งของ สถานทูตอังกฤษ

   -  และเรายังจะมี  บริการติดตามผลวีซ่า และรับวีซ่า ให้ ในวันที่ สถานทูตอังกฤษ นัดท่านฟังผล วีซ่า อีกด้วย