วีซ่าอิตาลี

 
     วีซ่าอิตาลี แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ  ซึ่ง บริษัท พีพี วีซ่า มีความชำนาญสูง และมีชื่อเสียงที่โด่งดังในการดำเนินเรื่องขอวีซ่าอิตาลี ทั้ง 2 ประเภทนี้ให้กับลูกค้าของเรา  และ วีซ่า ผ่านถึง 99.5%   เราจะรักษาชื่อเสียง และสถิตินี้ต่อไปเรื่อยๆ เพราะมันคือพันธกิจของเราที่จะทำให้ท่านและคู่รักของท่าน รวมถึงญาติพี่น้องของท่านได้วีซ่าอิตาลี และใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันตามความประสงค์ที่อิตาลี


วีซ่าอิตาลี    แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ   คือ 

1. วีซ่าท่องเที่ยวอิตาลี   ( วีซ่าเชงเก้น )   
        วีซ่า ประเภทนี้ ใช้สำหรับการท่องเที่ยว  เยี่ยมคนรัก เพื่อน  หรือญาติพี่น้อง  รวมถึงติดต่อธุรกิจ   อายุของวีซ่าอิตาลี ประเภทนี้สามารถขอได้ไม่เกิน 90วัน   ซึ่งไม่ใช่เฉพาะอิตาลีเท่านั้นที่ท่านสามารถเดินทางไปได้    แต่ท่านยังสามารถเดินทางไปประเทศอื่นๆในกลุ่มประเทศ เชงเก้น ได้อีกด้วย 


2. วีซ่าแต่งงาน  หรือวีซ่าเพื่อการสมรสอิตาลี ( วีซ่าอยู่ร่วมกันโดยยังไม่ได้แต่งงาน )        
        วีซ่าอิตาลีประเภทนี้ เป็นประเภทของวีซ่า เพื่อใช้ในการอยู่ที่ประเทศอิตาลีเป็นการถาวร ด้วยกันกับคู่รัก สามี ภรรยา บิดา มารดา หรือบุตร วีซ่าอิตาลีประเภทนี้ ท่านจะได้สิทธิเกือบที่จะเท่าเทียมกับบุคคลที่มีสัญชาติอิตาลี เลยทีเดียว
          ทว่า วีซ่าอิตาลีประเภทนี้  เป็นประเภทของวีซ่า ที่มีความยุ่งยาก  ซับซ้อน  และใช้เวลาในการดำเนินเรื่องมากที่สุด     แต่ บริษัท พีพี วีซ่า ก็ได้ช่วยเหลือลูกค้าของเราดำเนินเรื่องวีซ่าอิตาลี ประเภทนี้กับทางสถานทูตอิตาลี  จนผ่านแล้วหลายร้อยท่านตั้งแต่เราได้เริ่มดำเนินการมา   
 
สิ่งที่เรามอบให้กับลูกค้าของเราในการดำเนินการขอวีซ่าอิตาลี คือ  
 
   -   เจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาของเราจะ ประเมิน และ วิเคราะห์จุดเด่น ของลูกค้าแต่ละคน   และดึงมันออกมาเพื่อให้ สถานทูตอิตาลี ทราบและเข้าใจถึงข้อดีนั้นๆ ว่าท่านมีคุณสมบัติที่ดีพอในการที่จะได้รับการอนุมัติ วีซ่าของประเทศอิตาลี
 
 
   -  เจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาของเราจะคอยช่วย ดูแล และตรวจตราเอกสาร ต่างๆของท่านในทุกรายละเอียด  เพื่อไม่ให้มีการผิดพลาด  อันก่อให้เกิดการปฏิเสธ วีซ่า ได้  ท่านจะมีเอกสารที่ครบถ้วน และถูกต้องก่อนที่จะนำไปยื่นกับ สถานทูตอิตาลี
 
 
   -  เจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาของเราจะ ตระเตรียม ท่านใน การสัมภาษณ์  ก่อนที่ท่านจะไปสัมภาษณ์จริงกับทาง สถานทูตอิตาลี  ซึ่งเป็นคำถามเฉพาะ ตามแต่ละบุคคล  และมีเพียงเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาของเราเท่านั้นในประเทศไทย ที่สามารถแนะนำท่านได้ในเรื่องการสัมภาษณ์กับทาง สถานทูตอิตาลี
        
 
 
          - - - - -     สิ่งเหล่านี้จะทำให้ท่านมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในสายตาของ สถานทูตอิตาลี และโอกาสในการอนุมัติ วีซ่าอิตาลี ก็จะสูงขึ้น จนโอกาสในการถูกปฏิเสธ วีซ่าอิตาลี แทบจะเหลือศูนย์     - - - - -   -  เรายังมี  บริการไปส่ง  ท่านยัง ณ สถานทูตอิตาลี ในวันสัมภาษณ์ เพื่อท่านจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพที่คอยดักผู้มาขอ วีซ่าอิตาลี  และแอบอ้างว่าตนคือแผนกๆหนึ่งของสถานทูตอิตาลี 
   -  และเรายังจะมี  บริการติดตามผลวีซ่า รับวีซ่า ให้ ในวันที่ สถานทูตอิตาลี นัดท่านฟังผล วีซ่า อีกด้วย