วีซ่าเดนมาร์ก


 

วีซ่าเดนมาร์ก  แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ   คือ  

1.
 
วีซ่าท่องเที่ยว เดนมาร์ก     (วีซ่าเชงเก้น)    
          วีซ่าเดนมาร์ก ประเภทนี้  ใช้สำหรับการท่องเที่ยว  เยี่ยมคนรัก เพื่อน  หรือญาติพี่น้อง  รวมถึงติดต่อธุรกิจ  อายุของ วีซ่าเดนมาร์ก ประเภทนี้สามารถขอได้ไม่เกิน 90วัน  ซึ่งไม่ใช่เฉพาะประเทศ เดนมาร์ก เท่านั้นที่สามารถเดินทางไปได้  แต่ท่านยังสามารถเดินทางไปประเทศอื่นๆที่อยู่ในกลุ่มประเทศ เชงเก้น อีกด้วย 

2. วีซ่าแต่งงาน หรือ วีซ่าคู่หมั้น เดนมาร์ก     ( Resident  Permit )  
          วีซ่า ประเภทนี้   เป็นประเภทของ วีซ่า เพื่อใช้ในการอยู่ที่ประเทศ เดนมาร์ก เป็นการถาวร  ด้วยกันกับคู่รัก สามี ภรรยา บิดา มารดา หรือบุตร  วีซ่า ประเภทนี้ ท่านจะได้สิทธิเกือบที่จะเท่าเทียมกับบุคคลที่มีสัญชาติ เดนมาร์ก เลยทีเดียว 
          ทว่า วีซ่า ประเภทนี้ เป็นประเภทของ วีซ่า ที่มีความยุ่งยาก ซับซ้อน และใช้เวลาในการดำเนินเรื่องมากที่สุด  แต่ บริษัท พีพี วีซ่า ก็ได้ช่วยเหลือลูกค้าของเราดำเนินเรื่อง วีซ่า ประเภทนี้กับทาง สถานทูตเดนมาร์ก จนผ่านแล้วหลายร้อยท่านตั้งแต่เราเริ่มดำเนินการมา    


 

สิ่งที่ท่านจะได้รับในการทำ วีซ่าเดนมาร์ก กับเรา  

     ด้วยเหตุผลที่ว่าเรามีถึงอดีต เจ้าหน้าที่สัมภาษณ์ และ เจ้าหน้าที่แผนกวีซ่าของ สถานทูตประจำประเทศไทย มาให้คำปรึกษากับลูกค้าของบริษัทเรา   ท่านจึงมั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับคำปรึกษาที่ดี เปรียบเสมือนคำปรึกษาที่ได้จาก สถานทูต โดยตรง


 

สิ่งที่เรามอบให้กับลูกค้าของบริษัทเราในการดำเนินการขอ วีซ่าเดนมาร์ก คือ    

-   ท่านอดีตเจ้าหน้าที่สถานทูตแผนกวีซ่าที่ประจำอยู่ที่บริษัทเราะจะ ประเมินและ วิเคราะห์จุดเด่นของลูกค้าแต่ละคน และดึงมันออกมาเพื่อให้ทางสถานทูตเดนมาร์กทราบและเข้าถึงข้อดีนั้นๆว่า ท่านมีคุณสมบัติที่ดีพอในการที่จะได้รับการอนุมัติวีซ่าเชงเก้นของประเทศเดนมาร์ก  

-  ท่านอดีตเจ้าหน้าที่สถานทูตแผนกวีซ่าของบริษัทเราจะคอยช่วย ดูแล และตรวจเช็คเอกสารต่างๆของท่านในทุกรายละเอียด เพื่อป้องกันการผิดพลาดอันก่อให้เกิดการถูกปฏิเสธวีซ่าได้ ท่านจะมีเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนก่อนที่จะนำไปยื่นกับทางสถานทูตเดนมาร์ก  

-   ท่านอดีตเจ้าหน้าที่สถานทูตแผนกวีซ่าของบริษัทเราจะตระเตรียมท่านใน การตอบคำถามสัมภาษณ์ก่อนที่ท่านจะไปสัมภาษณ์จริงกับทางสถานทูตเดนมาร์ก ซึ่งเป็นคำถามเฉพาะของแต่ละบุคคล และมีเพียงท่านอดีตเจ้าหน้าที่สถานทูตแผนกวีซ่าของบริษัทเราเท่านั้นในประเทศไทยทั้งประเทศ ที่จะสามารถแนะนำท่านได้ในเรื่องการตอบคำถามสัมภาษณ์วีซ่าเดนมาร์กได้จริง  

-   ขั้นตอนทั้งหมดนี้จะถูกดำเนินการ และดูแลอย่างใกล้ชิดโดย ท่านอดีตเจ้าหน้าที่สัมภาษณ์ และ เจ้าหน้าที่แผนกวีซ่าของสถานทูตประจำประเทศไทย ดังนั้น วีซ่าเดนมาร์กของท่านจึงมีโอกาสผ่านถึง 99.99%

-   บริษัท พีพี วีซ่า จำกัดของเรานั้นได้ให้คำ ปรึกษาฟรีและที่สำคัญหลังจากที่ท่านได้รับคำปรึกษาจากบริษัทเราแล้ว บริษัทของเรายังจะเป็นตัวแทนในการติดต่อกับทางคนการันตีของท่านโดยตรงอีกด้วย เพื่อคอยแจ้งถึงขั้นตอนการเตรียมการ รวมถึงเอกสารที่จำเป็นต้องจัดส่งมาให้ท่านที่ประเทศไทย ท่านจึงไม่ต้องลำบากและยุ่งยากในการแจ้งเอกสารเป็นภาษาอังกฤษให้กับคนการันตีด้วยตนเอง

 

 

 
- - - - -     สิ่งเหล่านี้จะทำให้ท่านมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในสายตาของ สถานทูตเดนมาร์ก  และโอกาสในการอนุมัติ วีซ่าเดนมาร์ก ก็จะสูงขึ้น  จนโอกาสในการถูกปฏิเสธ วีซ่าเดนมาร์ก แทบจะเหลือศูนย์     - - - - - 
    -   บริษัท พีพี วีซ่า จำกัด ยังมีบริการไปส่งท่านยัง ณ สถานทูตเดนมาร์กในวันสัมภาษณ์     พนักงานมืออาชีพของบริษัทเราจะพาท่านไปยัง ณ สถานทูต และคอยดูแลท่านถึงด้านในสถานทูต และแม้กระทั่งถึงภายในห้องสัมภาษณ์ของสถานทูตเดนมาร์ก

   -  
พนักงานมืออาชีพของบริษัทเราจะคอยดูแลท่านทุกขั้นตอนเวลาที่ท่านต้องไปสัมภาษณ์ที่สถานทูตเดนมาร์กเพื่อคอยดูแลและช่วยเหลือท่านในทุกๆด้านในขณะที่ท่านอยู่ในสถานทูตเดนมาร์ก   นั่นหมายความว่า ขั้นตอนในการยื่นวีซ่าเดนมาร์กของท่านจะไม่มีวันผิดพลาดอย่างแน่นอน เพราะท่านจะมีพนักงานมืออาชีพของบริษัทเราคอยดูแลช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแด่ท่านในทุกขั้นตอนที่ท่านอยู่ ณ สถานทูตเดนมาร์ก

   -  
นอกเหนือจากนั้น การที่ท่านมีพนักงานมืออาชีพของบริษัทเรานำพาท่านไปถึง ณ ยังสถานทูตเดนมาร์กท่านจะไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพที่คอยดักผู้มาขอวีซ่าเดนมาร์กและคอยแอบอ้างว่าตนคือแผนกๆหนึ่งของสถานทูตเดนมาร์ก  ซึ่งจะคอยลวงให้ท่านต้องจ่ายเงินในสิ่งที่ท่านไม่จำเป็น 
 

   -  และบริษัทเรายังจะมี บริการรับวีซ่า ในวันที่สถานทูตของเดนมาร์กนัดท่านฟังผลวีซ่าเดนมาร์กอีกด้วย  ท่านจึงไม่จำเป็นต้องเสียเวลาหรือค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็นในการเดินทางมาสู่ใจกลางเมืองของกรุงเทพมหานคร  เพราะบริษัท พีพี วีซ่าของเราจะมีพนักงานไปรับวีซ่าเดนมาร์กให้ท่าน 


บริษัท พีพี วีซ่า จำกัด ยังชื่อเสียงที่สุดในราชอาณาจักรไทยด้านวีซ่าเดนมาร์ก เนื่องด้วยบริษัทเรามีเชี่ยวชาญสูงในการแก้ไขปัญหาต่างๆในการขอวีซ่าเดนมาร์ก  โดยเฉพาะหลายๆท่านที่เคยไปยื่นวีซ่าเองมาก่อนและได้มีประวัติการถูกปฏิเสธวีซ่ามาจากสถานทูตเดนมาร์กมาแล้ว  บริษัท พีพี วีซ่า ของเรานำโดยท่านอดีตเจ้าหน้าที่วีซ่าและเจ้าหน้าที่สัมภาษณ์ของสถานทูตประจำประเทศไทยมีความชำนาญและเชี่ยวชาญสูงในการทำเรื่องแก้ไขวีซ่าของลูกค้าเราที่เคยถูกปฏิเสธวีซ่ามาก่อนให้ผ่านได้โดยง่ายดายมาแล้วหลายหมื่นคน ตลอดระยะเวลาเกือบ 10 ปีในการดำเนินธุรกิจวีซ่าเดนมาร์กของบริษัท พีพี วีซ่า ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของวีซ่าเดนมาร์กสูงสุดเป็นอันดับ1ในราชอาณาจักรไทย


 

 

หมายเหตุสำคัญ  

 

    -  เนื่องจากในแต่ละปี ได้มีชาวไทยได้ทำเรื่องเสียๆหายๆกับหลายๆประเทศในยุโรป อาทิเช่น  การขอ วีซ่า เพื่อเยี่ยมญาติกับทาง สถานทูตเดนมาร์ก  แต่ที่จริงแล้วไปเก็บผลไม้ทางตอนเหนือของประเทศ เดนมาร์ก หรือการขอ วีซ่าท่องเที่ยว จากสถานทูตเดนมาร์ก  แต่ลักลอบไปทำงานค้าบริการที่ประเทศต่างๆในทวีปยุโรป ตามที่เป็นข่าว  เหตุผลต่างๆเหล่านี้ทำให้การขอ วีซ่าไปเดนมาร์ก ยากลำบากมากขึ้นมากในแต่ละปี  และโอกาสในการถูกปฏิเสธ วีซ่า ก็เพิ่มขึ้นทุกปีด้วยเช่นกัน

     -  การขอ วีซ่า ของแต่ละประเภทมีขั้นตอนที่แตกต่างกัน เอกสารที่ต้องจัดเตรียม และบทสัมภาษณ์ที่ทาง สถานทูตเดนมาร์ก จะถาม ก็แตกต่างกันเช่นกัน  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะ และคุณสมบัติของแต่ละท่าน ซึ่งแตกต่างกันตามแต่ละบุคคล  

    -  มาให้เราได้ช่วยเหลือท่าน และให้อดีต เจ้าหน้าที่สัมภาษณ์ และ เจ้าหน้าที่แผนกวีซ่า ของ สถานทูต ประจำประเทศไทยช่วยให้คำปรึกษาท่านในการขอ วีซ่า ดูแลเรื่องเอกสาร และแนะนำท่านเรื่องการสัมภาษณ์ อกาสผ่านของท่านจะมีสูงขึ้นมาก ดั่งเช่นลูกค้าของเราอีกหลายร้อยท่าน ที่ วีซ่าเดนมาร์ก ผ่านแล้วและขณะนี้ได้อยู่กับคู่รัก และครอบครัวที่ประเทศ เดนมาร์ก (สามารถดูได้จาก ที่นี่ )