วีซ่าเบลเยี่ยม

 
               วีซ่าเบลเยี่ยม  แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ  ซึ่ง บริษัท พีพี วีซ่า มีความชำนาญสูง และมีชื่อเสียงที่โด่งดังในการดำเนินเรื่องขอ วีซ่าเบลเยี่ยม ทั้ง 2 ประเภทนี้ให้กับลูกค้าของเรา  และ วีซ่า ผ่านถึง 99.5%   เราจะรักษาชื่อเสียง และสถิตินี้ต่อไปเรื่อยๆ เพราะมันคือพันธกิจของเราที่จะทำให้ท่านและคู่รักของท่าน รวมถึงญาติพี่น้องของท่านได้ วีซ่าเบลเยียม และใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันตามความประสงค์ที่ เบลเยี่ยม


 วีซ่าเบลเยี่ยม    แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ   คือ 

1. วีซ่าท่องเที่ยวเบลเยี่ยม    ( วีซ่าเชงเก้น )   
        วีซ่า ประเภทนี้ ใช้สำหรับการท่องเที่ยว  เยี่ยมคนรัก เพื่อน  หรือญาติพี่น้อง  รวมถึงติดต่อธุรกิจ   อายุของ วีซ่าเบลเยี่ยม ประเภทนี้สามารถขอได้ไม่เกิน 90วัน   ซึ่งไม่ใช่เฉพาะ เบลเยี่ยม เท่านั้นที่ท่านสามารถเดินทางไปได้    แต่ท่านยังสามารถเดินทางไปประเทศอื่นๆในกลุ่มประเทศ เชงเก้น ได้อีกด้วย 


2. วีซ่าแต่งงาน  หรือวีซ่าเพื่อการสมรส เบลเยี่ยม ( วีซ่าอยู่ร่วมกันโดยยังไม่ได้แต่งงาน )        
        วีซ่าเบลเยี่ยม ประเภทนี้ เป็นประเภทของ วีซ่า เพื่อใช้ในการอยู่ที่ประเทศเบลเยี่ยมเป็นการ ถาวร ด้วยกันกับคู่รัก สามี ภรรยา บิดา มารดา หรือบุตร วีซ่าเบลเยี่ยม ประเภทนี้ ท่านจะได้สิทธิเกือบที่จะเท่าเทียมกับบุคคลที่มีสัญชาติ เบลเยี่ยม เลยทีเดียว
          ทว่า วีซ่าเบลเยี่ยม ประเภทนี้  เป็นประเภทของ วีซ่า ที่มีความยุ่งยาก  ซับซ้อน  และใช้เวลาในการดำเนินเรื่องมากที่สุด     แต่ บริษัท พีพี วีซ่า ก็ได้ช่วยเหลือลูกค้าของเราดำเนินเรื่อง วีซ่าเบลเยี่ยม ประเภทนี้กับทาง สถานทูตเบลเยี่ยม  จนผ่านแล้วหลายร้อยท่านตั้งแต่เราได้เริ่มดำเนินการมา
   
          สิ่งทีทำให้เราประสบความสำเร็จในวันนี้ในการดำเนินการขอ วีซ่าไปเบลเยี่ยม ให้ผ่านเป็นจำนวนมากกับลูกค้าของเรา   เนื่องมาจาก เจ้าหน้าที่ที่ให้คำปรึกษา กับลูกค้าของเรา   ท่านเป็นถึงอดีต เจ้าหน้าที่สัมภาษณ์ และ เจ้าหน้าที่แผนกวีซ่าของ สถานฑูตสวีเดน ประจำประเทศไท   ซึ่งมาประจำอยู่กับเรา 


        และเนื่องจากสวีเดน และ เบลเยี่ยม เป็นเพื่อนบ้านกัน และอยู่ในกลุ่ม วีซ่าเชงเก้น เหมือนกันระบบ กฎเกณฑ์ และกระบวนการการตัดสินใจอนุมัติ วีซ่า ของทั้ง 2 ประเทศนี้มีความละม้ายคล้ายคลึงกันมาก ดังนั้น การที่เราได้อดีต เจ้าหน้าที่สัมภาษณ์จาก สถานทูตสวีเดน มาคอยช่วยเหลือดูแล ตรวจตรา และแนะนำเกียวกับเอกสารต่างๆ รวมถึงแนะนำเกี่ยวกับเรื่องสัมภาษณ์ให้กับลูกค้าของเราก่อนที่จะไปยื่นและสัมภาษณ์จริงกับทาง สถานทูตเบลเยี่ยม  เหตุนี้จึงทำให้ วีซ่าเบลเยี่ยม ของลูกค้าเราผ่านทุกราย

 


 
สิ่งที่ท่านจะได้รับในการทำ วีซ่าเบลเยี่ยม กับเรา 
 
       ด้วยเหตุผลที่ว่าเรามีถึงอดีต เจ้าหน้าที่สัมภาษณ์ และ เจ้าหน้าที่แผนกวีซ่าของ สถานทูตสวีเดน ประจำประเทศไทย มาให้คำปรึกษากับลูกค้าของเรา  ท่านจึงมั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับคำปรึกษาที่ดี เปรียบเสมือนคำปรึกษาที่ได้จาก สถานทูตโดยตรง ซึ่งไม่มีที่ไหนอีกแล้ว ที่ท่านจะได้รับคำปรึกษาโดยตรงจาก สถานทูต แบบนี้เกี่ยวกับเรื่อง วีซ่าเบลเยียม
 
 
 
สิ่งที่เรามอบให้กับลูกค้าของเราในการดำเนินการขอวีซ่าเบลเยี่ยม คือ  
 
   -   เจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาของเราจะ ประเมิน และ วิเคราะห์จุดเด่น ของลูกค้าแต่ละคน   และดึงมันออกมาเพื่อให้ สถานทูตเบลเยี่ยม ทราบและเข้าใจถึงข้อดีนั้นๆ ว่าท่านมีคุณสมบัติที่ดีพอในการที่จะได้รับการอนุมัติ วีซ่า ของประเทศ เบลเยี่ยม
 
 
   -  เจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาของเราจะคอยช่วย ดูแล และตรวจตราเอกสาร ต่างๆของท่านในทุกรายละเอียด  เพื่อไม่ให้มีการผิดพลาด  อันก่อให้เกิดการปฏิเสธ วีซ่า ได้  ท่านจะมีเอกสารที่ครบถ้วน และถูกต้องก่อนที่จะนำไปยื่นกับ สถานทูตเบลเยี่ยม
 
 
   -  เจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาของเราจะ ตระเตรียม ท่านใน การสัมภาษณ์  ก่อนที่ท่านจะไปสัมภาษณ์จริงกับทาง สถานทูตเบลเยี่ยม  ซึ่งเป็นคำถามเฉพาะ ตามแต่ละบุคคล  และมีเพียงเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาของเราเท่านั้นในประเทศไทย ที่สามารถแนะนำท่านได้ในเรื่องการสัมภาษณ์กับทาง สถานทูตเบลเยี่ยม
        
 
 
          - - - - -     สิ่งเหล่านี้จะทำให้ท่านมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในสายตาของ สถานทูตเบลเยี่ยม และโอกาสในการอนุมัติ วีซ่าเบลเยี่ยม ก็จะสูงขึ้น จนโอกาสในการถูกปฏิเสธ วีซ่าเบลเยี่ยม แทบจะเหลือศูนย์     - - - - -   -  เรายังมี  บริการไปส่ง  ท่านยัง ณ สถานทูตเบลเยี่ยม ในวันสัมภาษณ์ เพื่อท่านจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพที่คอยดักผู้มาขอ วีซ่าเบลเยี่ยม  และแอบอ้างว่าตนคือแผนกๆหนึ่งของ สถานทูตเบลเยี่ยม

   -  และเรายังจะมี  บริการรับ วีซ่า ให้ ในวันที่ สถานทูตเบลเยี่ยม นัดท่านฟังผล วีซ่า อีกด้วย


หมายเหตุสำคัญ
 

 
    -    เนื่องจากในแต่ละปีได้มีชาวไทยได้ทำเรื่องเสียๆหายๆกับหลายๆประเทศในยุโรป  อาทิเช่น การขอ วีซ่า เพื่อเยี่ยมญาติกับทาง สถานทูตเบลเยี่ยม  แต่ที่จริงแล้วไปเก็บผลไม้ทางตอนเหนือของประเทศ สวีเดน  หรือการขอ วีซ่าท่องเที่ยว จากสถานทูตเบลเยี่ยม   แต่ลักลอบไปทำงานค้าบริการที่ประเทศต่างๆในทวีปยุโรปตามที่เป็นข่าว   เหตุผลต่างๆเหล่านี้ทำให้การขอ วีซ่าไปเบลเยี่ยม ยากลำบากมากขึ้นมากในแต่ละปี  และโอกาสในการถูกปฏิเสธ วีซ่า ก็เพิ่มขึ้นทุกปีด้วยเช่นกัน


   -  การขอวีซ่า ของแต่ละประเภทมีขั้นตอนที่แตกต่างกัน   เอกสารที่ต้องจัดเตรียม และบทสัมภาษณ์ที่ทาง สถานทูตเบลเยี่ยม จะถาม ก็แตกต่างกันเช่นกัน  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะ และคุณสมบัติของแต่ละท่าน ซึ่งแตกต่างกันตามแต่ละบุคคล  
  
 

   -  มาให้เราได้ช่วยเหลือท่าน  และให้อดีต เจ้าหน้าที่สัมภาษณ์ และ เจ้าหน้าที่แผนกวีซ่าของ สถานฑูตสวีเดน ประจำประเทศไทยช่วยให้คำปรึกษาท่านในการขอวีซ่า  ดูแลเรื่องเอกสาร และแนะนำท่านเรื่องการสัมภาษณ์  โอกาสผ่านของท่านจะมีสูงขึ้นมาก ดั่งเช่นลูกค้าของเราอีกหลายร้อยท่าน  ที่วีซ่าเบลเยี่ยม ผ่านแล้ว   และขณะนี้ได้อยู่กับคู่รัก และครอบครัวที่ประเทศ เบลเยี่ยม (สามารถดูได้จาก ที่นี่