วีซ่าเบลเยี่ยม

 
               วีซ่าเบลเยี่ยม  แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ  ซึ่ง บริษัท พีพี วีซ่า มีความชำนาญสูง และมีชื่อเสียงที่โด่งดังในการดำเนินเรื่องขอ วีซ่าเบลเยี่ยม ทั้ง 2 ประเภทนี้ให้กับลูกค้าของเรา  และ วีซ่า ผ่านถึง 99.5%   เราจะรักษาชื่อเสียง และสถิตินี้ต่อไปเรื่อยๆ เพราะมันคือพันธกิจของเราที่จะทำให้ท่านและคู่รักของท่าน รวมถึงญาติพี่น้องของท่านได้ วีซ่าเบลเยียม และใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันตามความประสงค์ที่ เบลเยี่ยม

 


วีซ่าเบลเยี่ยม    แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ   คือ 

1. วีซ่าท่องเที่ยวเบลเยี่ยม    ( วีซ่าเชงเก้น )   
        วีซ่า ประเภทนี้ ใช้สำหรับการท่องเที่ยว  เยี่ยมคนรัก เพื่อน  หรือญาติพี่น้อง  รวมถึงติดต่อธุรกิจ   อายุของ วีซ่าเบลเยี่ยม ประเภทนี้สามารถขอได้ไม่เกิน 90วัน   ซึ่งไม่ใช่เฉพาะ เบลเยี่ยม เท่านั้นที่ท่านสามารถเดินทางไปได้    แต่ท่านยังสามารถเดินทางไปประเทศอื่นๆในกลุ่มประเทศ เชงเก้น ได้อีกด้วย 


2. วีซ่าแต่งงาน  หรือวีซ่าเพื่อการสมรส เบลเยี่ยม ( วีซ่าอยู่ร่วมกันโดยยังไม่ได้แต่งงาน )        
        วีซ่าเบลเยี่ยม ประเภทนี้ เป็นประเภทของ วีซ่า เพื่อใช้ในการอยู่ที่ประเทศเบลเยี่ยมเป็นการ ถาวร ด้วยกันกับคู่รัก สามี ภรรยา บิดา มารดา หรือบุตร วีซ่าเบลเยี่ยม ประเภทนี้ ท่านจะได้สิทธิเกือบที่จะเท่าเทียมกับบุคคลที่มีสัญชาติ เบลเยี่ยม เลยทีเดียว
          ทว่า วีซ่าเบลเยี่ยม ประเภทนี้  เป็นประเภทของ วีซ่า ที่มีความยุ่งยาก  ซับซ้อน  และใช้เวลาในการดำเนินเรื่องมากที่สุด     แต่ บริษัท พีพี วีซ่า ก็ได้ช่วยเหลือลูกค้าของเราดำเนินเรื่อง วีซ่าเบลเยี่ยม ประเภทนี้กับทาง สถานทูตเบลเยี่ยม  จนผ่านแล้วหลายร้อยท่านตั้งแต่เราได้เริ่มดำเนินการมา
    

 
         สิ่งทีทำให้เราประสบความสำเร็จในวันนี้ในการดำเนินการขอ วีซ่าไปเบลเยี่ยม ให้ผ่านเป็นจำนวนมากกับลูกค้าของเรา   เนื่องมาจาก เจ้าหน้าที่ที่ให้คำปรึกษา กับลูกค้าของเรา   ท่านเป็นถึงอดีต เจ้าหน้าที่สัมภาษณ์ และ เจ้าหน้าที่แผนกวีซ่าของ สถานฑูตประจำประเทศไท   ซึ่งมาประจำอยู่กับเรา 

 
        

 

 สิ่งที่ท่านจะได้รับในการทำ วีซ่าเบลเยี่ยม กับเรา 
 
       ด้วยเหตุผลที่ว่าเรามีถึงอดีต เจ้าหน้าที่สัมภาษณ์ และ เจ้าหน้าที่แผนกวีซ่าของ สถานทูต ประจำประเทศไทย มาให้คำปรึกษากับลูกค้าของเรา  ท่านจึงมั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับคำปรึกษาที่ดี เปรียบเสมือนคำปรึกษาที่ได้จาก สถานทูตโดยตรง ซึ่งไม่มีที่ไหนอีกแล้ว ที่ท่านจะได้รับคำปรึกษาโดยตรงจาก สถานทูต แบบนี้เกี่ยวกับเรื่อง วีซ่าเบลเยียม
 
 
 
สิ่งที่เรามอบให้กับลูกค้าของเราในการดำเนินการขอวีซ่าเบลเยี่ยม คือ  
 
   -   เจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาของเราจะ ประเมิน และ วิเคราะห์จุดเด่น ของลูกค้าแต่ละคน   และดึงมันออกมาเพื่อให้ สถานทูตเบลเยี่ยม ทราบและเข้าใจถึงข้อดีนั้นๆ ว่าท่านมีคุณสมบัติที่ดีพอในการที่จะได้รับการอนุมัติ วีซ่า ของประเทศ เบลเยี่ยม
 
 
   -  เจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาของเราจะคอยช่วย ดูแล และตรวจตราเอกสาร ต่างๆของท่านในทุกรายละเอียด  เพื่อไม่ให้มีการผิดพลาด  อันก่อให้เกิดการปฏิเสธ วีซ่า ได้  ท่านจะมีเอกสารที่ครบถ้วน และถูกต้องก่อนที่จะนำไปยื่นกับ สถานทูตเบลเยี่ยม
 
 
   -  เจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาของเราจะ ตระเตรียม ท่านใน การสัมภาษณ์  ก่อนที่ท่านจะไปสัมภาษณ์จริงกับทาง สถานทูตเบลเยี่ยม  ซึ่งเป็นคำถามเฉพาะ ตามแต่ละบุคคล  และมีเพียงเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาของเราเท่านั้นในประเทศไทย ที่สามารถแนะนำท่านได้ในเรื่องการสัมภาษณ์กับทาง สถานทูตเบลเยี่ยม
        
 
 
          - - - - -     สิ่งเหล่านี้จะทำให้ท่านมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในสายตาของ สถานทูตเบลเยี่ยม และโอกาสในการอนุมัติ วีซ่าเบลเยี่ยม ก็จะสูงขึ้น จนโอกาสในการถูกปฏิเสธ วีซ่าเบลเยี่ยม แทบจะเหลือศูนย์     - - - - -   -  เรายังมี  บริการไปส่ง  ท่านยัง ณ สถานทูตเบลเยี่ยม ในวันสัมภาษณ์ เพื่อท่านจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพที่คอยดักผู้มาขอ วีซ่าเบลเยี่ยม  และแอบอ้างว่าตนคือแผนกๆหนึ่งของ สถานทูตเบลเยี่ยม

   -  และเรายังจะมี  บริการติดตามผลวีซ่า และรับวีซ่า ให้ ในวันที่ สถานทูตเบลเยี่ยม นัดท่านฟังผล วีซ่า อีกด้วย

 


หมายเหตุสำคัญ 

 
    -    เนื่องจากในแต่ละปีได้มีชาวไทยได้ทำเรื่องเสียๆหายๆกับหลายๆประเทศในยุโรป  อาทิเช่น การขอ วีซ่า เพื่อเยี่ยมญาติกับทาง สถานทูตเบลเยี่ยม  แต่ที่จริงแล้วไปเก็บผลไม้ทางตอนเหนือของประเทศ สวีเดน  หรือการขอ วีซ่าท่องเที่ยว จากสถานทูตเบลเยี่ยม   แต่ลักลอบไปทำงานค้าบริการที่ประเทศต่างๆในทวีปยุโรปตามที่เป็นข่าว   เหตุผลต่างๆเหล่านี้ทำให้การขอ วีซ่าไปเบลเยี่ยม ยากลำบากมากขึ้นมากในแต่ละปี  และโอกาสในการถูกปฏิเสธ วีซ่า ก็เพิ่มขึ้นทุกปีด้วยเช่นกัน

 
   -  การขอวีซ่า ของแต่ละประเภทมีขั้นตอนที่แตกต่างกัน   เอกสารที่ต้องจัดเตรียม และบทสัมภาษณ์ที่ทาง สถานทูตเบลเยี่ยม จะถาม ก็แตกต่างกันเช่นกัน  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะ และคุณสมบัติของแต่ละท่าน ซึ่งแตกต่างกันตามแต่ละบุคคล  
  
 

   -  มาให้เราได้ช่วยเหลือท่าน  และให้อดีต เจ้าหน้าที่สัมภาษณ์ และ เจ้าหน้าที่แผนกวีซ่าของ สถานฑูตประจำประเทศไทยช่วยให้คำปรึกษาท่านในการขอวีซ่า  ดูแลเรื่องเอกสาร และแนะนำท่านเรื่องการสัมภาษณ์  โอกาสผ่านของท่านจะมีสูงขึ้นมาก ดั่งเช่นลูกค้าของเราอีกหลายร้อยท่าน  ที่วีซ่าเบลเยี่ยม ผ่านแล้ว   และขณะนี้ได้อยู่กับคู่รัก และครอบครัวที่ประเทศ เบลเยี่ยม (สามารถดูได้จาก ที่นี่