วีซ่าเยอรมัน 
 

แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ  ซึ่งบริษัท พีพี วีซ่า มีความชำนาญสูงและมีชื่อเสียงที่โด่งดังในการดำเนินเรื่องขอ วีซ่าเยอรมัน ทั้ง 2 ประเภทนี้ให้กับลูกค้าของเรา  และ วีซ่า ผ่านถึง 99.4%   เราจะรักษาชื่อเสียง และสถิตินี้ต่อไปเรื่อยๆเพราะมันคือพันธกิจของเราที่จะทำให้ท่านและคู่รักของท่านรวมถึงญาติพี่น้องของท่านได้วีซ่าเยอรมัน และใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันตามความประสงค์ที่ เยอรมัน
 
 
วีซ่าเยอรมัน    แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ   คือ 

1. วีซ่าท่องเที่ยวเยอรมัน    ( วีซ่าเชงเก้น )   
        วีซ่า ประเภทนี้ ใช้สำหรับการท่องเที่ยว  เยี่ยมคนรัก เพื่อน  หรือญาติพี่น้อง  รวมถึงติดต่อธุรกิจ   อายุของวีซ่าเยอรมัน ประเภทนี้สามารถขอได้ไม่เกิน 90วัน   ซึ่งไม่ใช่เฉพาะเยอรมันเท่านั้นที่ท่านสามารถเดินทางไปได้    แต่ท่านยังสามารถเดินทางไปประเทศอื่นๆในกลุ่มประเทศเชงเก้น ได้อีกด้วย 

2. วีซ่าแต่งงานหรือวีซ่าเพื่อการสมรส เยอรมัน (วีซ่าอยู่ร่วมกันโดยยังไม่ได้แต่งงาน)        
        วีซ่าเยอรมันประเภทนี้ เป็นประเภทของวีซ่า เพื่อใช้ในการอยู่ที่ประเทศเยอรมันเป็นการถาวร ด้วยกันกับคู่รัก สามี ภรรยา บิดา มารดา หรือบุตร วีซ่าเยอรมันประเภทนี้ท่านจะได้สิทธิเกือบที่จะเท่าเทียมกับบุคคลที่มีสัญชาติเยอรมันเลยทีเดียว
          ทว่า วีซ่าเยอรมันประเภทนี้  เป็นประเภทของวีซ่า ที่มีความยุ่งยาก  ซับซ้อน  และใช้เวลาในการดำเนินเรื่องมากที่สุด     แต่บริษัท พีพี วีซ่า จำกัด ก็ได้ช่วยเหลือลูกค้าของเราดำเนินเรื่อง วีซ่าเยอรมันประเภทนี้กับทาง สถานทูตเยอรมันจนผ่านแล้วหลายร้อยท่านตั้งแต่เราได้เริ่มดำเนินการมา   
สิ่งที่ท่านจะได้รับในการทำ วีซ่าเยอรมัน กับเรา 
 

       ด้วยเหตุผลที่ว่าเรามีถึงอดีต เจ้าหน้าที่สัมภาษณ์ และ เจ้าหน้าที่แผนกวีซ่าของสถานทูต ประจำประเทศไทย มาให้คำปรึกษากับลูกค้าของเรา  ท่านจึงมั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับคำปรึกษาที่ดี เปรียบเสมือนคำปรึกษาที่ได้จาก สถานทูตโดยตรง ซึ่งไม่มีที่ไหนอีกแล้ว ที่ท่านจะได้รับคำปรึกษาโดยตรงจาก สถานทูต แบบนี้เกี่ยวกับเรื่องวีซ่าเยอรมัน

 
 
สิ่งที่เรามอบให้กับลูกค้าของเราในการดำเนินการขอวีซ่าเยอรมัน คือ  
 
   -   เจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาของเราจะ ประเมิน และ วิเคราะห์จุดเด่น ของลูกค้าแต่ละคน   และดึงมันออกมาเพื่อให้ สถานทูตเยอรมันทราบและเข้าใจถึงข้อดีนั้นๆ ว่าท่านมีคุณสมบัติที่ดีพอในการที่จะได้รับการอนุมัติวีซ่า ของประเทศเยอรมัน
 

 
   -  เจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาของเราจะคอยช่วย ดูแล และตรวจตราเอกสาร ต่างๆของท่านในทุกรายละเอียด  เพื่อไม่ให้มีการผิดพลาด  อันก่อให้เกิดการปฏิเสธ วีซ่า ได้  ท่านจะมีเอกสารที่ครบถ้วน และถูกต้องก่อนที่จะนำไปยื่นกับ สถานทูตเยอรมัน
 
 
   -  เจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาของเราจะ ตระเตรียม ท่านใน การสัมภาษณ์  ก่อนที่ท่านจะไปสัมภาษณ์จริงกับทาง สถานทูตเยอรมัน ซึ่งเป็นคำถามเฉพาะ ตามแต่ละบุคคล  และมีเพียงเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาของเราเท่านั้นในประเทศไทย ที่สามารถแนะนำท่านได้ในเรื่องการสัมภาษณ์กับทาง สถานทูตเยอรมัน
        
 
 
          - - - - -     สิ่งเหล่านี้จะทำให้ท่านมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในสายตาของ สถานทูตเยอรมัน และโอกาสในการอนุมัติ วีซ่าเยอรมัน ก็จะสูงขึ้น จนโอกาสในการถูกปฏิเสธ วีซ่าเยอรมัน แทบจะเหลือศูนย์     - - - - -   -  เรายังมี  บริการไปส่ง  ท่านยัง ณ สถานทูตเยอรมัน ในวันสัมภาษณ์ เพื่อท่านจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพที่คอยดักผู้มาขอวีซ่าเยอรมัน  และแอบอ้างว่าตนคือแผนกๆหนึ่งของสถานทูตเยอรมัน
   -  และเรายังจะมี  บริการติดตามผลวีซ่า รับวีซ่า ให้ ในวันที่ สถานทูตเยอรมัน นัดท่านฟังผล วีซ่า อีกด้วย