วีซ่าไอซ์แลนด์
 วีซ่าไอซ์แลนด์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ  ซึ่ง บริษัท พีพี วีซ่า มีความชำนาญสูงและมีชื่อเสียงที่โด่งดังในการดำเนินเรื่องขอวีซ่าไอซ์แลนด์ ทั้ง 2 ประเภทนี้ให้กับลูกค้าของเรา  และ วีซ่า ผ่านถึง 99.3%   เราจะรักษาชื่อเสียง และสถิตินี้ต่อไปเรื่อยๆ เพราะมันคือพันธกิจของเราที่จะทำให้ท่านและคู่รักของท่าน รวมถึงญาติพี่น้องของท่านได้วีซ่าไอซ์แลนด์และใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันตามความประสงค์ที่ไอซ์แลนด์
วีซ่าไอซ์แลนด์    แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ   คือ 
1. วีซ่าท่องเที่ยวไอซ์แลนด์   ( วีซ่าเชงเก้น )   
        วีซ่า ประเภทนี้ ใช้สำหรับการท่องเที่ยว  เยี่ยมคนรัก เพื่อน  หรือญาติพี่น้อง  รวมถึงติดต่อธุรกิจ   อายุของวีซ่าไอซ์แลนด์ประเภทนี้สามารถขอได้ไม่เกิน 90วัน   ซึ่งไม่ใช่เฉพาะไอซ์แลนด์เท่านั้นที่ท่านสามารถเดินทางไปได้    แต่ท่านยังสามารถเดินทางไปประเทศอื่นๆในกลุ่มประเทศ เชงเก้น ได้อีกด้วย 

2. วีซ่าแต่งงาน  หรือวีซ่าเพื่อการสมรสไอซ์แลนด์ ( วีซ่าอยู่ร่วมกันโดยยังไม่ได้แต่งงาน )        
        วีซ่าไอซ์แลนด์ประเภทนี้ เป็นประเภทของวีซ่า เพื่อใช้ในการอยู่ที่ประเทศไอซ์แลนด์เป็นการถาวร ด้วยกันกับคู่รัก สามี ภรรยา บิดา มารดา หรือบุตร วีซ่าไอซ์แลนด์ประเภทนี้ ท่านจะได้สิทธิเกือบที่จะเท่าเทียมกับบุคคลที่มีสัญชาติไอซ์แลนด์ เลยทีเดียว
          ทว่า วีซ่าไอซ์แลนด์ประเภทนี้  เป็นประเภทของวีซ่า ที่มีความยุ่งยาก  ซับซ้อน  และใช้เวลาในการดำเนินเรื่องมากที่สุด     แต่ บริษัท พีพี วีซ่า ก็ได้ช่วยเหลือลูกค้าของเราดำเนินเรื่องวีซ่าไอซ์แลนด์ ประเภทนี้กับทางสถานทูตไอซ์แลนด์  จนผ่านแล้วหลายร้อยท่านตั้งแต่เราได้เริ่มดำเนินการมา   
สิ่งที่เรามอบให้กับลูกค้าของเราในการดำเนินการขอวีซ่าไอซ์แลนด์ คือ  
 
   -   เจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาของเราจะ ประเมิน และ วิเคราะห์จุดเด่น ของลูกค้าแต่ละคน   และดึงมันออกมาเพื่อให้ สถานทูตไอซ์แลนด์ทราบและเข้าใจถึงข้อดีนั้นๆ ว่าท่านมีคุณสมบัติที่ดีพอในการที่จะได้รับการอนุมัติวีซ่า ของประเทศไอซ์แลนด์
 

 
   -  เจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาของเราจะคอยช่วย ดูแล และตรวจตราเอกสาร ต่างๆของท่านในทุกรายละเอียด  เพื่อไม่ให้มีการผิดพลาด  อันก่อให้เกิดการปฏิเสธ วีซ่า ได้  ท่านจะมีเอกสารที่ครบถ้วน และถูกต้องก่อนที่จะนำไปยื่นกับ สถานทูตไอซ์แลนด์
 
 
   -  เจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาของเราจะ ตระเตรียม ท่านใน การสัมภาษณ์  ก่อนที่ท่านจะไปสัมภาษณ์จริงกับทาง สถานทูตไอซ์แลนด์ซึ่งเป็นคำถามเฉพาะ ตามแต่ละบุคคล  และมีเพียงเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาของเราเท่านั้นในประเทศไทย ที่สามารถแนะนำท่านได้ในเรื่องการสัมภาษณ์กับทางสถานทูตไอซ์แลนด์
        
 
 
          - - - - -     สิ่งเหล่านี้จะทำให้ท่านมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในสายตาของ สถานทูตไอซ์แลนด์ และโอกาสในการอนุมัติ วีซ่าไอซ์แลนด์ก็จะสูงขึ้น จนโอกาสในการถูกปฏิเสธวีซ่าไอซ์แลนด์ แทบจะเหลือศูนย์     - - - - -   -  เรายังมี  บริการไปส่ง  ท่านยัง ณ สถานทูตไอซ์แลนด์ ในวันสัมภาษณ์ เพื่อท่านจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพที่คอยดักผู้มาขอวีซ่าไอซ์แลนด์  และแอบอ้างว่าตนคือแผนกๆหนึ่งของ สถานทูตไอซ์แลนด์

   -  และเรายังจะมี  บริการติดตามผลวีซ่า และรับวีซ่า ให้ ในวันที่ สถานทูตไอซ์แลนด์ นัดท่านฟังผล วีซ่า อีกด้วย